Sơn La: Phấn đấu 95% số dân nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh năm 2020
11:07 - 16/08/2018
(MTNT) - Đến nay, tỷ lệ số hộ dân toàn tỉnh được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 82%. 
Tỉnh phấn đấu đến năm 2020 78% gia đình chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh


Trong đó, tỷ lệ số dân nông thôn được cấp nước sạch đạt chất lượng theo tiêu chuẩn của QCVN02:2011/BYT là 29.3%.


Đến năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu đạt được những mục tiêu cụ thể về nước sạch và môi trường như: 95% số dân nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh, trong đó, 65% đạt tiêu chuẩn quốc gia; 90% hộ gia đình sử dụng hố tiêu hợp vệ sinh; 78% gia đình chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh, trong đó, 52% hộ có xử lý chất thải bằng hầm khí bioga; 100% các nhà trẻ, mẫu giáo và trường học phổ thông, trạm y tế được cấp nước và nhà tiêu đạt tiêu chuẩn hợp vệ sinh và quản lý tốt; có 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 85 xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường.
 

Vui Tiến
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Nông dân với chương trình môi trường nông thôn