Nông dân với chương trình môi trường nông thôn
Nuôi giun quế giúp xử lý chất thải chăn nuôi và cho hiệu quả kinh tế cao

Nuôi giun quế giúp xử lý chất thải chăn nuôi và cho hiệu quả kinh tế cao

Nuôi giun quế vốn không phải là mô hình mới nổi nhưng để phát huy được hiệu quả thì không hề dễ dàng. Trên nền diện tích 2.000m2 anh Dương Văn Tú đã thu về khoảng 1 tỷ đồng/năm từ...