Có giếng hộc, trữ nước ngọt đơn giản

11:58 - 29/06/2020

Hiện nay, tại ấp 9 xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre), nhiều hộ dân đã áp dụng biện pháp trữ nước mưa dưới giếng để sử dụng trong mùa khô hạn.

88,5% người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh

10:04 - 25/06/2020

Vừa qua, tại Bắc Hà (Lào Cai) đã diễn ra lễ phát động Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020.

Chung tay bảo vệ nguồn nước sạch

05:32 - 22/04/2020

(MTNT)- Ngày 22 tháng 03 năm 2020 được Liên Hợp quốc phát động với chủ đề “Water and Climate change”– “Nước và Biến đổi khí hậu”, nhấn mạnh vai trò quan trọng của tài nguyên nước, các giải pháp quản lý bền vững nguồn nước trong việc giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu.

Nông thôn Sơn La khởi sắc: 88% số dân dùng nước hợp vệ sinh

10:57 - 12/06/2019

Đến nay, tỉnh Sơn La đã có 88% số dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Ứng dụng các giải pháp sẵn có giải quyết các vấn đề thách thức về tài nguyên nước

10:32 - 21/03/2018

(MTNT)- Năm 2018, Liên Hợp Quốc chọn chủ đề ‟Nước với Thiên nhiên” cho Ngày Nước thế giới nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của thiên nhiên trong việc bảo vệ tài nguyên nước.

Quảng Trị: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

06:07 - 16/11/2017

(MTNT) – Đó là nội dung Kế hoạch số 3029 vừa được Sở TN&MT Quảng Trị ban hành.

Duy trì tính bền vững công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn

06:01 - 16/11/2017

(MTNT) – Hiện nay, tình trạng công trình cấp nước tập trung hoạt động không bền vững và chưa đáp ứng được nhu cầu diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương. Số công trình hoạt động bền vững chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với tổng số công trình được đầu tư, xây dựng.

Bắc Ninh: Đa dạng hóa các mô hình cấp nước sạch cho người dân nông thôn

06:54 - 29/09/2017

(MTNT) - Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nên tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch trong toàn tỉnh qua các năm ngày càng tăng cao. Đến cuối năm 2016, hầu hết các tỷ lệ trong chương trình cấp nước sạch nông thôn theo "Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn...

80% nước thải xả thẳng ra môi trường

04:08 - 31/07/2017

(MTNT) – Theo khảo sát của Bộ Tài nguyên và Môi trường và nghiên cứu độc lập của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, có tới 80% nguồn nước thải ở nước ta không được xử lý và xả thẳng ra môi trường. Đây là con số biết nói và gây lo lắng cho nhiều người.

Bảo vệ và phát triển nguồn sinh thủy

10:45 - 05/05/2017

(MTNT)- Để bảo vệ tài nguyên nước và rừng đầu nguồn, Quốc hội đã ban hành Luật để điều chỉnh và quy định các nội dung liên quan.
Nông dân với chương trình môi trường nông thôn