Tạo khung khổ pháp lý thống nhất, đồng bộ trong quản lý chương trình mục tiêu quốc gia

09:34 - 08/09/2021

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại văn bản 1358/VPCP-QHĐP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9

09:10 - 07/09/2021

Quy định mới về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công với cách mạng giảm 50% phí giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng đến 30/6/2022...

Giảm tỉ lệ hộ nghèo cả nước bình quân từ 1-1,5%/năm

08:56 - 06/09/2021

Đó là mục tiêu mà Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất tại Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư...

Mức thu phí trong công tác an toàn thực phẩm

04:07 - 26/08/2021

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 67/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/9/2021.

Phấn đấu đến năm 2025, tỉ trọng kinh tế số đạt 20% GDP

04:33 - 24/08/2021

Đây là mục tiêu đặt ra tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Giảm 50% mức thu phí và lệ phí trong lĩnh vực thú y

03:04 - 23/08/2021

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 68/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch...

Đề xuất quy định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

02:17 - 19/08/2021

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 về trách nhiệm...

Đề xuất quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân

10:31 - 18/08/2021

Thanh tra Chính phủ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu...

Thái Bình: Bón phân Lâm Thao hàm lượng cao thế hệ mới, lúa tốt bời bời, tăng 20% năng suất

11:50 - 16/08/2021

Tuy mới ra mắt và có mặt trên thị trường từ tháng 1/2021, nhưng với chất lượng sản phẩm tốt, giá bán phù hợp, các sản phẩm phân bón mới của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất...

Đề xuất quy định mới xử phạt VPHC về phòng chống thiên tai, thủy lợi, đê điều

10:23 - 05/08/2021

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thủy lợi đê điều.
Nông dân với chương trình môi trường nông thôn