Quy định mới về phân tích để phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu

10:04 - 15/03/2021

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 14/2015/TT-BTC về phân loại, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, có hiệu...

Quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả Trục liên thông văn bản quốc gia

02:11 - 12/03/2021

Văn phòng Chính phủ đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ chỉ đạo, điều hành của...

Đề xuất đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng không phụ thuộc địa giới hành chính

09:50 - 10/03/2021

Văn phòng Chính phủ đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (Đề án).

Từ 1/4/2021, kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán theo quy định mới

02:35 - 09/03/2021

Từ 1/4/2021 việc kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán được thực hiện theo quy định mới tại Thông tư số 09/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện HĐTM Việt Nam - Lào

08:39 - 05/03/2021

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2021

09:28 - 04/03/2021

Những điểm đáng chú ý về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 quy định mới về giao khu vực biển điều chỉnh hệ số lương giáo viên...

Đề xuất sửa quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân

09:17 - 02/03/2021

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 42/2016/TT-NHNN quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân.

Dự thảo Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân: Có chặn được thu thập, bán dữ liệu cá nhân tràn lan?

04:40 - 24/02/2021

Bộ Công an đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó quy định rất rõ về các về “dữ liệu nhạy cảm” của công...

Lông gà và xương bò quý hơn chúng ta tưởng

08:52 - 27/01/2021

Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

02:42 - 25/01/2021

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 109/2020/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Bài đọc nhiều nhất

Nông dân với chương trình môi trường nông thôn