Đề xuất các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải đăng ký

11:29 - 25/04/2022

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài...

Đề xuất quy định phương thức, nội dung ghi nhãn hàng hóa điện tử

09:30 - 21/04/2022

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa bằng phương thức điện tử.

Luật Thú y quy định rõ phải có hệ thống từ Trung ương đến cấp xã

09:39 - 20/04/2022

Luật Thú y quy định rõ Trung ương có Cục Thú y, tỉnh có Chi cục thú y, huyện có Trạm thú y, xã có nhân viên thú y...

Công bố tuyến hoạt động phương tiện VR-SB ven bờ biển

09:19 - 13/04/2022

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư công bố tuyến hoạt động của phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB ven bờ biển.

Hướng dẫn phòng vệ thương mại trong Hiệp định RCEP

10:22 - 07/04/2022

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 07/2022/TT-BCT hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Đề xuất một số quy định mới lĩnh vực bảo hiểm y tế

09:15 - 06/04/2022

Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo...

Khai thác miễn phí thông tin, dữ liệu mở về quy hoạch

11:34 - 05/04/2022

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư hướng dẫn về nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch việc...

Thời điểm để nhà vườn dưỡng sức cho cây thanh long

10:42 - 01/04/2022

Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt cho rằng, đây là thời điểm để các nhà vườn có điều kiện dưỡng lại vườn thanh long sau thời gian dài khai thác quá mức.

Bổ sung yêu cầu bảo dưỡng thường xuyên đường thủy nội địa

10:20 - 30/03/2022

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa. Trong đó, về yêu cầu bảo trì công trình đường thủy nội...

Hỗ trợ điện thoại thông minh cho hộ nghèo, cận nghèo

09:01 - 29/03/2022

Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025, trong đó đề...
Nông dân với chương trình môi trường nông thôn