Yên Bái: Xây dựng 37 tuyến đường xanh – sạch – đẹp
22:34 - 25/08/2020
(MTNT)- Từ đầu năm đến nay, Hội ND tỉnh phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thực hiện tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo xanh, sạch, đẹp tại 10 xã dự kiến công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Giúp đỡ 01 thôn đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới.
Hội viên, nông dân ngày càng tích cực xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp

Đó là các xã: An Bình, Mậu Đông, Quang Minh (huyện Văn Yên); xã Đại Đồng, Vũ Linh, Xuân Long (huyện Yên Bình); xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn; xã Phúc Sơn, Thạch Lương (thị xã Nghĩa Lộ); xã Minh Xuân, huyện Lục Yên.
 

Theo đó, các cơ sở Hội đã xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để báo cáo cấp ủy, chính quyền triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện. Đến nay đã hoàn thành 31 mô hình (trong đó có 14 mô hình tại 6 xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020).

 
Tỉnh Hội đã chỉ đạo Hội Nông dân cấp huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, giúp đỡ thôn đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới.

 
Kết quả đã đăng ký giúp đỡ 05 thôn: Thôn Thác Vác (xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn), thôn Đá Chồng – xã Đại Đồng; thôn Làng Quyên – xã Vũ Linh, Thôn Tiền Phong – xã Xuân Long (huyệnY ên Bình); thôn Nà Đường – xã Thạch Lương (TX. Nghĩa Lộ) phấn đấu hoàn thành xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

 
Đến nay đã tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân trong xã thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đóng góp ngày công, hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn; giúp các hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi.

 
Ngoài ra, tỉnh Hội còn chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đăng ký, đóng góp tiền, vật liệu, ngày công… tham gia xây dựng 47 tuyến đường xanh – sạch – đẹp tại 10 xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và các xã khác.

 
Đến nay, các cấp Hội đã vận động xây dựng 37 tuyến đường xanh – sạch – đẹp với tổng chiều dài trên 22km (trong đó có 16 tuyến tại 09 xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020).
 

Đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tiếp tục duy trì 42 tuyến đường tự quản (trong đó có 16 tuyến đường tự quản tại các xã đã đạt nông thôn mới).

 
Các cấp Hội cũng chủ trì, thực hiện chương trình “Thắp sáng đường quê” tại 10 tuyến đường (mỗi tuyến tối thiểu 500 m) theo hướng xã hội hóa tại các xã đã được công nhận nông thôn mới hoặc dự kiến công nhận nông thôn mới năm 2020.

 
Các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân và rà soát 29 tuyến đường để thực hiện chương trình.

 
Đến nay, đã hoàn thành xây dựng 31 tuyến đường đã được đi vào sử dụng (đạt 310% so với chỉ tiêu giao). Đồng thời chỉ đạo các cơ sở Hội tuyên truyền, vận động nhân dân duy trì, nâng cấp, bảo dưỡng 41 tuyến đường thắp sáng đường quê (trong đó có 21 tuyến “Thắp sáng đường quê” tại 17 xã được công nhận nông thôn mới) được hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2019.
 

Mai Trang
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Nông dân với chương trình môi trường nông thôn