Đề xuất sửa quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân
09:17 - 02/03/2021
Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 42/2016/TT-NHNN quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân.
 
 Ảnh minh họa - Internet

Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy trình xếp hạng như sau: Trước ngày 30 tháng 6 hằng năm, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh phê duyệt kết quả xếp hạng của năm trước liền kề đối với quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.

Trong trường hợp phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước đột xuất, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trước khi quyết định thời gian thực hiện xếp hạng và phê duyệt kết quả xếp hạng khác quy định trên.

Thông báo và quản lý kết quả xếp hạng

Dự thảo cũng quy định, trong thời gian 05 ngày kể từ ngày phê duyệt kết quả xếp hạng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thông báo kết quả xếp hạng và tổng điểm xếp hạng cho từng quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.

Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày phê duyệt kết quả xếp hạng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kết quả xếp hạng và tổng điểm xếp hạng cho từng quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.

Quỹ tín dụng nhân dân phải quản lý kết quả xếp hạng theo chế độ mật và không được cung cấp kết quả xếp hạng của mình cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào.

Ngân hàng Nhà nước thực hiện cung cấp kết quả xếp hạng của quỹ tín dụng nhân dân cho các tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước khác theo quy định pháp luật.

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, các đơn vị khác thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước khác thuộc đối tượng được cung cấp kết quả xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân phải thực hiện lưu trữ và sử dụng kết quả xếp hạng theo quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành ngân hàng.

Quỹ tín dụng nhân dân chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, thông tin, dữ liệu cung cấp và có trách nhiệm giải trình, báo cáo bổ sung các nội dung liên quan tới việc xếp hạng theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh.

Trách nhiệm, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh như sau: Thực hiện xếp hạng các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn. Trên cơ sở kết quả xếp hạng, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến kết quả xếp hạng từng quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Thu Hương
Nguồn: baochinhphu.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Nông dân với chương trình môi trường nông thôn