Đề xuất khung giá dịch vụ sử dụng phà
10:14 - 10/07/2020
Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định khung giá dịch vụ sử dụng phà thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, do Trung ương quản lý.
Ảnh minh họa


Theo đó, giá đầy đủ dịch vụ bến phà Đình Khao, Quốc lộ 57, loại phà 100 tấn 478.290 đồng/chuyến; loại phà 200 tấn 649.132 đồng/chuyến.

Giá đầy đủ dịch vụ bến phà Đại Ngãi, Quốc lộ 60, loại phà 100 tấn 615.596 đồng/chuyến; loại phà 200 tấn 937.490 đồng/chuyến.

Giá đầy đủ dịch vụ bến phà Kênh Tắt, Quốc lộ 53, loại phà 60 tấn 256.130 đồng/chuyến; loại phà 100 tấn 288.099 đồng/chuyến.

Giá đầy đủ dịch vụ bến phà Láng Sắt, Quốc lộ 53, loại phà 60 tấn 444.634 đồng/chuyến; loại phà 100 tấn 439.312 đồng/chuyến.

Giá đầy đủ dịch vụ bến phà Cồn Nhất, Quốc lộ 37B, tỉnh Thái Bình, loại phà 2 lưỡi tải trọng 55T, lai dắt bằng ca nô 142 CV (Phà TB1125 – Ca nô TB1126) 562.495 đồng/chuyến; loại phà 2 lưỡi tải trọng 80T, lai dắt bằng ca nô 144 CV (Phà TB0019 – Ca nô TB0126) 405.868 đồng/chuyến.

Giá đầy đủ dịch vụ bến phà Vạn Yên, Quốc lộ 43, tỉnh Sơn La, loại phà không tự hành tải trọng 60T, lai dắt bằng ca nô 239 CV 767.982 đồng/chuyến; loại phà tự hành tải trọng 30T, công xuất máy 105 CV 473.353 đồng/chuyến.

Giá đầy đủ dịch vụ bến phà Đống Cao, Quốc lộ 37B, tỉnh Nam Định, loại phà tự hành 2 lưỡi, tải trọng 15,6T; công suất máy chính 205 CV 248.358 đồng/chuyến; loại phà tự hành 1 lưỡi, tải trọng 15 tấn, công suất máy chính 82 CV 153.618 đồng/chuyến.

Giá đầy đủ dịch vụ bến phà Đại Nội, Quốc lộ 21B, tỉnh Nam Định, loại phà 2 lưỡi tải trọng 16T lai dắt bằng Ca nô 92 CV 290.658 đồng/chuyến; loại phà tự hành 1 lưỡi, tải trọng 5,5 Tấn, công suất máy chính 20 CV 301.615 đồng/chuyến.

Dự thảo cũng đề xuất giá tối đa thu dịch vụ sử dụng các phà Đình Khao, Đại Ngãi, Cồn Nhất, Vạn Yên, Đống Cao, Đại Nội với phí từ 1.000 đồng/lượt.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn
Nguồn: baochinhphu.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Nông dân với chương trình môi trường nông thôn