Bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thuỷ sản khô
08:00 - 13/12/2018
Thuỷ sản khô (cá khô, mực khô, tôm khô …) là loại thực phẩm được sử dụng phổ biến ở Việt Nam, tuy nhiên nếu quá trình sơ chế, chế biến, bảo quản không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng phụ gia không theo quy định, sản phẩm có nguy cơ gây bệnh cho người tiêu dùng.

1. Nguy cơ về an toàn thực phẩm

Theo kết quả kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại một số địa phương cho thấy vẫn còn tình trạng một số tiểu thương/ cơ sở chế biến đã đã sử dụng hóa chất (Trichlofon) trong bảo quản thuỷ sản khô để diệt ruồi, kiến kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm …. Bên cạnh đó, sản phẩm dễ bị nhiễm vi sinh vật gây bệnh nếu điều kiện sản xuất không bảo đảm ATTP.

Hiện nay, mối nguy đáng quán tâm đối với nhóm sản phẩm này là Trichlofon, vi sinh vật gây bệnh như Salmonella.

- Một số ít cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản thiếu hiểu biết đã sử dụng như một cách để bảo quản sản phẩm với mục đích diệt ruồi, kiến ....

2. Nguyên nhân

a. Nguyên nhân dẫn đến có Trichlofon trong sản phẩm thuỷ sản khô:

- Một số ít cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản thiếu hiểu biết đã sử dụng như một cách để bảo quản sản phẩm với mục đích diệt ruồi, kiến ....

- Người sản xuất và kinh doanh không biết được đây là chất cấm sử dụng và tác hại của chất này đối với sức khoẻ con người.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của cơ quan quản lý đến người dân còn chưa đầy đủ.

- Hoạt động kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý còn hạn chế.
 

b. Nguyên nhân dẫn đến nhiễm Salmonella trong sản phẩm thuỷ sản khô:

- Một số ít cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản thiếu kiến thức về bảo đảm ATTP trong xử lý, chế biến, bảo quản thuỷ sản khô.

- Điều kiện sản xuất của cơ sở từ khai thác, thu gom, sơ chế, chế biến không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm dẫn đến lây nhiễm vào sản phẩm (từ công nhân, trang thiết bị, dụng cụ chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm).

- Công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của cơ quan quản lý đến người dân còn chưa đầy đủ.

- Hoạt động kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý còn hạn chế.
 

3. Quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm đối với thuỷ sản khô

- Quyết định 46 /2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học trong thực phẩm (Salmonella: không cho phép trong 25gr).

- Thông tư 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam (trong đó, Trichlofon nằm trong danh mục hoá chất kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất kinh doanh thuỷ sản)

- Quy định về điều kiện bảo quản trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được quy định trong Luật ATTP (Mục c Khoản 2 Điều 10; Điều 20, Mục a Khoản 2 Điều 27).

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số QCVN 02 - 17: 2012/BNNPTNT: Cơ sở sản xuất thuỷ sản khô – Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm

- Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT quy định về kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất kinh, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
 

4. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính:

Theo Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Phạt tiền:

Phạt đến 100 triệu đồng hành vi vi phạm quy định về sử dụng nguyên liệu.

Phạt đến 100 triệu đồng hành vi vi phạm  quy định về sử dụng phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.

Phạt đến 20 triệu đồng hành vi vi phạm quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm.
 

Phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động sản xuất.

Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.
 

Khắc phục hậu quả

- Buộc tiêu hủy sản phẩm.

- Buộc chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị người bị ngộ độc thực phẩm.

Một số khuyến nghị:

a. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản khô

- Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình khai thác/thu hoạch, sơ chế, chế biến, bảo quản thuỷ sản khô nhằm ngăn ngừa lây nhiễm vi sinh vật gây bệnh.

- Chỉ sử dụng phụ gia trong danh mục phụ gia được phép sử dụng với tồn dư không vượt mức giới hạn cho phép theo quy định của Bộ Y tế (Thông tư số 02/VBHN-BYT về việc hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm).

- Không sử dụng không sử dụng hoá chất không cấm sử dụng như trichlofon trong sản xuất thuỷ sản khô.

b. Người tiêu dùng: Theo chuyên gia, người tiêu dùng cần chú ý lựa chọn mặt hàng có xuất xứ, thông tin ngày sản xuất, hạn sử dụng và chỉ tiêu chất lượng rõ ràng.

CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN VỚI SỰ PHỐI HỢP CỦA CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN- BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.


Nguồn: Danviet.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Nông dân với chương trình môi trường nông thôn