Cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc được tăng trợ cấp
09:05 - 05/10/2023
Từ tháng 7, cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc được tăng trợ cấp lên tối đa 3 triệu đồng mỗi tháng, theo Thông tư của Bộ Nội vụ.
 

Thông tư hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc được ban hành ngày 1/8. Nhóm được tăng trợ cấp lên 3 triệu đồng mỗi tháng (tăng 600.000 đồng) gồm nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó bí thư, Phó chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký UBND, thư ký HĐND xã, xã đội trưởng, trưởng công an xã.

Người từng làm cán bộ xã được trợ cấp tối đa 2,8 triệu đồng một tháng, tăng thêm gần 600.000 đồng so với mức đang hưởng.

Công thức tính trợ cấp mới là lấy mức hưởng tháng 6 nhân 1,125 lần. Sau khi điều chỉnh, nếu trợ cấp của nhóm nào dưới 2,7 triệu đồng thì được tăng thêm 300.00 đồng mỗi tháng; nhóm từ 2,7 triệu đồng đến dưới ba triệu đồng, sẽ được tăng thêm đủ ba triệu đồng một tháng.

Thông tư có hiệu lực từ 15/9; tăng mức trợ cấp áp dụng từ 1/7.

Cuối tháng 6, Chính phủ ban hành nghị định tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ 12,5 đến 20,8% với người về hưu, hưởng trợ cấp hàng tháng. Mức tăng 12,5% so với mức đang hưởng tháng 6, áp dụng với những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; mức tăng 20,8% áp dụng với những người hưởng lương hưu, trợ cấp mà chưa được tăng từ đầu năm 2022 đến tháng 6/2023.

Các nhóm được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng gồm: cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, người lao động; quân nhân, công an, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp theo quyết định của Hội đồng Chính phủ năm 1979.

Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định năm 1975 của Hội đồng Chính phủ; quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ; công an tham gia kháng chiến chống Mỹ dưới 20 năm công tác đã thôi việc, xuất ngũ; quân nhân, công an, người làm cơ yếu tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào sau tháng 30/4/1975, đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, cũng thuộc diện được tăng lương hưu, trợ cấp.

Ngoài ra, người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trước năm 1995 cũng thuộc diện được tăng đợt này.


 
Nguồn: VNE
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Nông dân với chương trình môi trường nông thôn