Sửa tiêu chí quản lý, bảo trì hệ thống luồng hàng hải công cộng
09:20 - 10/12/2021
Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 27/2021/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2019/TT-BGTVT ngày 09/9/2019 quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và Thông tư số 42/2019/TT-BGTVT ngày 30/10/2019 quy định tiêu chí, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải.
Bảo trì hệ thống luồng hàng hải bảo đảm an toàn hàng hải


Trong đó, Thông tư 27/2021/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 42/2019/TT-BGTVT về tiêu chí chất lượng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải.

Theo đó, tiêu chí chất lượng, dịch vụ quản lý vận hành, bảo trì hệ thống báo hiệu dẫn luồng hàng hải công cộng được xác định gồm: chức năng của báo hiệu; tính sẵn sàng hoạt động của thiết bị báo hiệu; nhân sự bố trí tại các trạm luồng; công tác bảo trì, sửa chữa cơ khí, công trình; công tác quản lý tại trạm luồng; chỉ số khả dụng của báo hiệu hàng hải trên luồng.

Bên cạnh đó, Thông tư bổ sung Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 42/2019/TT-BGTVT về kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải.

"3. Các phương tiện thủy phục vụ công tác tiếp tế tại các đèn biển và trạm quản lý luồng hàng hải; phục vụ công tác kiểm tra tổng quan, kiểm tra bảo trì luồng hàng hải phải lắp đặt thiết bị nhận dạng tự động (AIS). Việc quản lý, khai thác, sử dụng thông tin AIS thực hiện theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BGTVT ngày 09/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền".

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2022.

Minh Đức
Nguồn: baochinhphu.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Nông dân với chương trình môi trường nông thôn