Quản lý chặt việc sản xuất, buôn bán, sử dụng thuốc thú y chứa chất gây nghiện
12:09 - 21/02/2020
Tại dự thảo Thông tư quy định về quản lý thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất, chất gây nghiện, hướng thần; kê đơn, đơn thuốc thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất quy định đối với việc sản xuất, buôn bán, sử dụng thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất, chất gây nghiện, hướng thần.
Ảnh minh họa


Cụ thể, cơ sở sản xuất thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất, chất gây nghiện, hướng thần phải có Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) do Cục Thú y cấp. Hồ sơ đăng ký lưu hành, việc thẩm định hồ sơ, thời hạn trả lời thực hiện theo quy định tại Điều 3 và Điều 8 Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT.

Cơ sở sản xuất thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất, chất gây nghiện, hướng thần phải lập và ghi chép đầy đủ các loại sổ theo dõi sau đây dưới dạng bản cứng hoặc bản điện tử: 1- Sổ theo dõi pha chế, sản xuất thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất, chất gây nghiện, hướng thần theo mẫu; 2- Sổ theo dõi xuất, nhập, tồn kho thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất, chất gây nghiện, hướng thần, nguyên liệu làm thuốc là tiền chất, chất gây nghiện, hướng thần dùng làm thuốc theo mẫu; 3- Phiếu xuất kho thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất, chất gây nghiện, hướng thần, nguyên liệu làm thuốc là tiền chất, chất gây nghiện, hướng thần theo mẫu phiếu quy định tại Phụ lục IV kèm theo Thông tư này; 4- Các chứng từ, tài liệu liên quan đến việc mua bán thuốc thú y có chứa tiền chất, chất gây nghiện, hướng thần; nguyên liệu làm thuốc là tiền chất, chất gây nghiện, hướng thần.

Bên cạnh đó, cơ sở buôn bán thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất, chất gây nghiện, hướng thần được phép lưu hành tại Việt Nam phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y theo quy định của pháp luật về thú y.

Cơ sở buôn bán thuốc thú y chỉ được phép bán lại thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất, chất gây nghiện, hướng thần cho cơ sở buôn bán thuốc thú y khác có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y được cấp bởi Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh. Trường hợp bán cho người sử dụng phải có đơn thuốc của người kê đơn thuốc theo quy định.

Cơ sở buôn bán thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất, chất gây nghiện, hướng thần phải lập và ghi chép đầy đủ các hồ sơ sau đây dưới dạng bản cứng hoặc bản điện tử: 1- Sổ theo dõi xuất, nhập, tồn kho thuốc thú y có chứa ma túy, tiền chất, chất gây nghiện, hướng thần, tiền chất theo mẫu; 2- Phiếu xuất kho thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất, chất gây nghiện, hướng thần theo mẫu; 3- Các chứng từ, tài liệu liên quan đến việc mua bán thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất, chất gây nghiện, hướng thần; 4- Đơn thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất, chất gây nghiện, hướng thần lưu tại cơ sở sau khi bán; Biên bản nhận thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất, chất gây nghiện, hướng thần theo mẫu.

Sử dụng thuốc thú y có chất hướng thần

Theo dự thảo, người được cấp chứng chỉ hành nghề thú y về chẩn đoán, khám chữa bệnh, phẫu thuật động vật được phép sử dụng thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất, chất gây nghiện, hướng thần để trị bệnh động vật theo đơn.

Bác sĩ thú y, người có trình độ tương đương được cơ quan quản lý nhà nước về thú y cấp chứng chỉ hành nghề về chẩn đoán, khám chữa bệnh, phẫu thuật động vật được phép kê đơn đối với thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất, chất gây nghiện, hướng thần được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

Dự thảo nêu rõ, trường hợp trả lại thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất, chất gây nghiện, hướng thần do không sử dụng hoặc sử dụng không hết, cơ sở bán lẻ thuốc thú y tiếp nhận và lập biên bản nhận lại thuốc từ người sử dụng theo mẫu. Biên bản được lập thành 2 bản (1 bản lưu tại cơ sở bán lẻ thuốc, 1 bản giao cho người trả lại thuốc).

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn
Nguồn: baochinhphu.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Nông dân với chương trình môi trường nông thôn