Không thu phí BVMT các chỉ tiêu kim loại nặng trong nước thải chế biến thủy sản
09:11 - 26/04/2018
Theo VASEP, Bộ TN-MT vừa có công văn số 1991/BTNMT-TCMT về phí bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nước thải.
Ảnh minh họa


Theo đó, Bộ TN-MT thống nhất với quan điểm của Bộ Tài chính rằng “nước thải của ngành nghề có chứa thông số ô nhiễm nào (theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 154/2016/NĐ-CP) thì tính phí theo thông số ô nhiễm đó”.
 

Theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước thải chế biến thủy sản QCVN 11-MT:2015/BTNMT, nước thải của loại hình chế biến thủy sản không phải kiểm soát các thông số kim loại nặng. Do đó, nhằm tháo gỡ vướng mắc hiện tại của loại hình chế biến thủy sản, việc tính số phí phải nộp theo quy định của Nghị định số 154/2016/NĐ-CP sẽ được thực hiện đối với các thông số ô nhiễm có trong QCVN 11-MT-2015/BTNMT, cụ thể là 2 thông số: nhu cầu oxy hóa học (COD) và tổng chất rắn lơ lửng (TSS)”.
 

Như vậy, với công văn nói trên, các cơ quan quản lý địa phương sẽ không được phép thu phí BVMT đối với các chỉ tiêu kim loại nặng (As, Pb, Cd, Hg) trong nước thải chế biến thủy sản như trước đây.

Nguồn: NNVN
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Nông dân với chương trình môi trường nông thôn