Giám sát vệ sinh chất lượng nước
09:28 - 24/12/2020
Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư ban hành hướng dẫn vệ sinh trong cung cấp nước sạch, vệ sinh nguồn nước sinh hoạt.
Ảnh minh họa


Theo đó, về kiểm tra, giám sát vệ sinh chất lượng nước của cơ sở cung cấp nước, dự thảo nêu rõ: Kiểm tra vệ sinh ngoại cảnh toàn bộ bên trong tường rào bảo vệ của cơ sở cung cấp nước. Cụ thể, kiểm tra hệ thống thu gom, xử lý nước thải, rác thải; các công trình vệ sinh: tình trạng hợp vệ sinh của các nhà tiêu (nhà vệ sinh). Phương pháp đánh giá: điền thông tin theo Phiếu nội kiểm vệ sinh, chất lượng nước.

Kiểm tra vệ sinh hệ thống sản xuất nước của cơ sở cung cấp nước toàn bộ hệ thống sản xuất nước. Nội dung kiểm tra: Các bể, bồn, hồ chứa nước nguyên liệu, nước thành phẩm; các trạm bơm nước; hệ thống khử sắt, mangan; bể keo tụ, bể lắng, bể lọc và bể chứa sau xử lý; hệ thống khử trùng; kho hoá chất đế xử lý nước: loại, tên, nguồn gốc, giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận hóa chất được dùng để khử khuẩn nước ăn uống, nước sinh hoạt (đối với hóa chất khử khuẩn) do cơ quan có thẩm quyền cấp; tình hình bảo quản; hạn sử dụng; cách sử dụng; số lượng dự trữ; sổ theo dõi tình hình sử dụng hóa chất; bộ phận pha chế hoá chất xử lý; trang bị bảo hộ lao động, cá nhân theo quy định của pháp luật về an toàn lao động. Phương pháp đánh giá: điền thông tin theo Phiếu nội kiểm vệ sinh, chất lượng nước.

Kiểm tra định kỳ 1 lần/năm

Về kiểm tra, giám sát vệ sinh chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị, khu chung cư, khu tập thể, bệnh viện, trường học, doanh nghiệp, khu ký túc xá, khu thương mại dịch vụ khu vực có bể chứa nước tập trung, theo dự thảo: Kiểm tra vệ sinh ngoại cảnh khu vực bể chứa nước tập trung, hệ thống sản xuất nước (nếu có) và hệ thống phân phối nước cục bộ tại cơ quan, đơn vị, khu chung cư, khu tập thể, bệnh viện, trường học, doanh nghiệp, khu ký túc xá, khu thương mại dịch vụ.

Phạm vi kiểm tra: Toàn bộ khu vực ngoại cảnh xung quanh bế chứa nước tập trung và hệ thống sản xuất nước (nếu có) và hệ thống phân phối nước cục bộ tại khu chung cư, khu ký túc xá, khu thương mại dịch vụ.

Nội dung kiểm tra: Hệ thống xử lý nước sạch (nếu có) có được thau rửa và bảo dưỡng định kỳ của hệ thống; việc thau rửa định kỳ các bể chứa nước sạch và các bể lưu trữ nước trên mái nhà; nắp bể chứa, lưới chắn côn trùng và khóa an toàn cho các bể chứa nước; kho hoá chất để xử lý nước (nếu có): loại, tên, nguồn gốc, giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận hóa chất được dùng để khử khuấn nước ăn uống, nước sinh hoạt (đối với hóa chất khử khuẩn) do cơ quan có thẩm quyền cấp; tình hình bảo quản; hạn sử dụng; cách sử dụng; số lượng dự trữ; sổ theo dõi tình hình sử dụng hóa chất;

Dự thảo nêu rõ, các cơ quan, đơn vị, khu chung cư, khu tập thể, bệnh viện, trường học, doanh nghiệp, khu vực có bể chứa nước tập trung: lấy ít nhất 2 mẫu gồm 1 mẫu tại bể chứa nước tập trung và 1 mẫu ngẫu nhiên tại vòi sử dụng. Nếu có từ 2 bể chứa nước tập trung trở lên thì mỗi bể lấy ít nhất 1 mẫu tại bể và 1 mẫu ngẫu nhiên tại vòi sử dụng.

Trong trường hợp có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, tình hình dịch bệnh, có thể tăng số lượng mẫu nước lấy tại các vị trí khác nhau để thử nghiệm.

Các cơ quan, đơn vị, khu chung cư, khu tập thể, bệnh viện, trường học, doanh nghiệp, khu vực có bể chứa nước tập trung thực hiện việc tự kiểm tra chất lượng nước sạch theo quy chuấn kỹ thuật địa phương về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tương ứng.

Kiểm tra định kỳ 1 lần/năm do cơ quan quản lý nhà nước chịu trách nhiệm thực hiện. Kiểm tra đột xuất khi nghi ngờ về chất lượng nước.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn
Nguồn: baochinhphu.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Nông dân với chương trình môi trường nông thôn