Bảo đảm thoát lũ, an toàn đê điều khi xây cầu qua sông có đê
09:18 - 25/11/2020
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định nội dung bảo đảm thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều đối với việc xây dựng cầu qua sông có đê.
Ảnh minh họa


Theo dự thảo, việc xây dựng, cải tạo cầu qua sông có đê ngoài tuân thủ các quy định của pháp luật và quy chuẩn kỹ thuật về giao thông, xây dựng, phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

1- Phù hợp với quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều; phương án phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, phương án phát triển hệ thống đê điều trong quy hoạch tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2- Việc xây dựng, cải tạo cầu phải bảo đảm thoát được lũ thiết kế và lũ lịch sử của tuyến sông, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều và giao thông đường thủy theo quy định của pháp luật.

3- Ưu tiên phương án xây dựng cầu dẫn trong phạm vi giữa hai tuyến đê, hạn chế làm đường dẫn trên bãi sông. Trường hợp làm đường dẫn trên bãi sông, phải có khoảng dự phòng cho thoát lũ.

4- Ưu tiên ứng dụng công nghệ tiên tiến với khẩu độ nhịp cầu lớn để giảm số lượng trụ cầu trong phạm vi lòng sông, bãi sông; lựa chọn kết cấu và bố trí các trụ cầu phù hợp, xuôi thuận với hướng dòng chảy để hạn chế co hẹp lòng dẫn, thay đổi chế độ dòng chảy của sông.

Cụ thể, theo dự thảo, khi xây dựng cầu đi qua khu vực bãi sông quy định không được xây dựng công trình theo quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phải làm cầu dẫn.

Khi thiết kế cầu phải tính toán thủy văn, thủy lực, xác định và đánh giá ảnh hưởng của việc xây dựng cầu đến thoát lũ; an toàn chống lũ của đê; ổn định lòng, bờ, bãi sông; hoạt động của các công trình lân cận và giao thông đường thủy; đề xuất giải pháp xử lý, khắc phục, cụ thể: 1- Tính toán thiết kế đảm bảo thoát lũ thiết kế, lũ lịch sử sau khi xây dựng cầu; 2- Tính toán xác định sự biến đổi mực nước; đánh giá ảnh hưởng đến an toàn chống lũ của đê (cao trình chống lũ; ổn định thân đê, nền đê); sự ổn định và hoạt động của các công trình trong phạm vi ảnh hưởng; đề xuất giải pháp xử lý, khắc phục đảm bảo an toàn; 3- Tính toán xác định sự thay đổi về hướng, vận tốc dòng chảy ở thượng lưu, hạ lưu và vị trí cầu; đánh giá ảnh hưởng đến xói, sạt lở đê điều, lòng, bờ, bãi sông, các công trình lân cận và hoạt động giao thông đường thủy; đề xuất giải pháp xử lý, khắc phục đảm bảo an toàn.  

Bên cạnh đó, vị trí giao cắt giữa cầu và đê phải đảm bảo giao thông an toàn, liền mạch, thông suốt trên đê và có phương án kết nối giao thông giữa cầu với đê để thuận tiện cho công tác kiểm tra, ứng cứu, hộ đê trong mùa mưa lũ. Giao thông của tuyến đê tại vị trí giao cắt với cầu phải đảm bảo tĩnh không tối thiểu là 4,75m.

Khi xây dựng, cải tạo đối với các cầu hiện có, phải tính toán thủy văn, thủy lực hệ thống sông để kiểm tra khả năng bảo đảm thoát lũ của cầu. Trường hợp không đảm bảo thoát lũ theo quy định, phải có giải pháp mở rộng khẩu độ cầu để bảo đảm thoát lũ.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn
Nguồn: baochinhphu.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Nông dân với chương trình môi trường nông thôn