Quảng Trị: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
18:07 - 16/11/2017
 (MTNT) – Đó là nội dung Kế hoạch số 3029 vừa được Sở TN&MT Quảng Trị ban hành.
Tăng cường thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước và khoáng sản trên địa bàn tỉnh


Kế hoạch ban hành nhằm phổ biến những nội dung cơ bản trong công tác tính, thẩm định tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định tại Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản; nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ trong quản lý tài nguyên nước, khoáng sản cho các cán bộ và doanh nghiệp.

 
Theo đó, triển khai kế hoạch nhằm thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước và khoáng sản trên địa bàn; triển khai kịp thời việc thẩm định, phê duyệt cấp quyền khai thác tài nguyên nước; bảo đảm công bằng trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước và nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn nước. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị hoạt động khoáng sản thực hiện đúng quy định pháp luật liên quan đến bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản.
 

 

Minh Tư
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Nông dân với chương trình môi trường nông thôn