Quảng Bình: 84,3% người dân nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh
09:03 - 27/04/2016

(MTNT) - Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, đến nay 84,3% người dân nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh, tăng 24,4% so với năm 2011; tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 67,1%, tăng 30,8%; 82,1% trường học có nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh, tăng 7,1%; 94,1% trạm y tế xã có nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh, tăng 21,6%...


Trẻ em với niềm vui có nước sạch ảnh minh họa


Tổng nguồn vốn chương trình đầu tư giai đoạn 2012-2015 là 607,4 tỷ đồng. Từ nguồn vốn chương trình và vốn huy động khác, tỉnh đã đầu tư xây dựng 26 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung; 21 công trình nhà vệ sinh cho trường học các cấp; 11 công trình nhà vệ sinh cho trạm y tế xã; hỗ trợ 225 mô hình nhà vệ sinh và 232 mô hình xử lý chất thải chăn nuôi cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách.


Hải Mai
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Nông dân với chương trình môi trường nông thôn