Bình Định: Phấn đấu 93% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh
08:54 - 29/06/2015
(MTNT) - Đến nay, toàn tỉnh Bình Định đã triển khai đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng 129 công trình cấp nước tập trung vùng nông thôn, hàng trăm nghìn giếng nước hộ gia đình, góp phần nâng tỷ lệ dân cư nông thôn được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 91,1%.

Ảnh minh họa

Trong đó, có 55,4% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch đạt QCVN 02:2009 của Bộ Y tế. Có 78,5% hộ gia đình có nhà tiêu để sử dụng; trong đó, 66% hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đáp ứng QCVN 01:2011 của Bộ Y tế. 78,7% số hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi gia súc hợp vệ sinh.Năm 2015, tỉnh Bình Định đề ra mục tiêu phấn đấu 93% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; trong đó, có 60% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch đạt QCVN 02:2009 của Bộ Y tế. 70% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt QCVN 01:2011 của Bộ Y tế để sử dụng. 80% số hộ gia đình vùng nông thôn có chuồng trại chăn nuôi gia súc hợp vệ sinh….


Huy Dụ
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Nông dân với chương trình môi trường nông thôn