Nông dân Thuận Thành tích cực bảo vệ môi trường nông thôn
14:00 - 29/10/2022
(Cổng ĐT HND) - Phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua, những năm qua, các cấp Hội ND huyện Phù Ninh tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia bảo vệ môi trường bằng nhiều mô hình, hoạt động thiết thực, góp phần hình thành lối sống xanh, sạch, đẹp, an toàn trong đời sống, sản xuất của người dân.
Các cấp Hội đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền bảo vệ môi trường cho hội viên, nông dân.


Bên cạnh việc tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia bảo vệ môi trường, hàng năm Hội ND huyện đưa chỉ tiêu “xây dựng mô hình Hội nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn” thành một trong những chỉ tiêu chính để đánh giá, xếp loại cơ sở Hội hàng năm. 
 

Hội ND các xã, thị trấn trong huyện đã tổ chức cho các chi, tổ hội đăng ký các chỉ tiêu như: không có người vi phạm bảo vệ môi trường, không có hộ sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp không an toàn; giao chỉ tiêu xây dựng các mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường đến các chi hội và căn cứ tình hình thực tế ở địa phương lựa chọn mô hình cho phù hợp; Xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp với các ngành để thực hiện các chương trình, hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, đặc biệt là phát động thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, nhằm tạo phong trào tham gia hưởng ứng, duy trì việc thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng vào bể chứa hoặc tập kết tại nơi quy định, phục vụ công tác vận chuyển, xử lý theo quy trình bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng trên địa bàn các xã, thị trấn trong huyện.

 
Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện đã có 14/17 xã, thị trấn được hỗ trợ xây dựng 344 bể chứa vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng, những bể thu gom được đặt ở những vị trí phù hợp, thuận lợi cho bà con; Hội Nông dân cơ sở phối hợp với các Tổ khuyến nông cơ sở, HTX dịch vụ nông nghiệp tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn cho bà con nông dân sử dụng thuốc BVTV thực hiện thu gom bao bì vào bể chứa theo quy định, không vứt bừa bãi gây phát tán tàn dư thuốc BVTV ra môi trường.

 
Chủ tịch Hội Nông dân xã Gia Thanh Nguyễn Dũng cho biết: “Từ khi thực hiện mô hình thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, bà con đã từ bỏ thói quen vứt vỏ bao bì bừa bãi sau khi dùng thuốc BVTV tại các bờ ruộng, mương máng, ý thức bảo vệ môi trường của hội viên, nông dân đã thay đổi tích cực. Ngoài việc tuyên truyền, khuyến khích hội viên, nông dân bỏ rác thải thuốc BVTV vào bể chứa, định kỳ hàng tháng, Hội Nông dân xã tổ chức thu gom vỏ chai, bao bì thuốc BVTV về bể chứa rác để chờ xử lý tiêu hủy theo quy định. Từ khi tổ chức thực hiện mô hình đến nay đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện môi trường đồng ruộng, hạn chế chất thải độc hại ra môi trường”.

 
Bên cạnh đó, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường nông thôn, Hội Nông dân các xã, thị trấn phối hợp với Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên xây dựng “đoạn đường 3 sạch”, con đường hoa, trồng cây xanh, hoa, phát quang cây xanh che khuất tầm nhìn, tạo vẻ mỹ quan sạch đẹp cho đường làng ngõ xóm; phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các buổi tập huấn hướng dẫn hội viên, nông dân áp dụng các biện pháp chăn nuôi, sản xuất thân thiện với môi trường như: làm hầm biogas; phân loại rác, khai thông cống rãnh; vận động các gia đình trồng và chăm sóc cây xanh, không vứt rác thải thuốc bảo vệ thực vật ra đồng ruộng, nêu cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trên các cụm, tuyến dân cư.......

 
Các cấp Hội Nông dân trong huyện đã phối hợp mở các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức về nước sạch và bảo vệ môi trường nông thôn, về ứng phó với biến đổi khí hậu cho hội viên, nông dân; toàn huyện có 17 mô hình về nước sạch và bảo vệ môi trường nông thôn, mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường nông thôn; có 6542 công trình cấp nước sạch và nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh…


Có thể nói, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Hội ND các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với Biến đổi khí hậu; Tích cực phối hợp xây dựng và nhân rộng các mô hình về bảo vệ môi trường gắn với xây dựng Nông thôn mới. Những nỗ lực đó đã góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của cán bộ, hội viên, nông dân sống thân thiện với môi trường, đồng thời, khẳng định được vai trò trung tâm, nòng cốt của Hội ND trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng Nông thôn mới ở địa phương.
 
Hoàng Minh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Nông dân với chương trình môi trường nông thôn