Hội ND Bình Định: Hội viên, nông dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường
14:00 - 30/12/2019
(MTNT) – Những năm qua, bên cạnh mục tiêu tập trung cho phát triển kinh tế, môi trường nông thôn tại nhiều địa phương trong tỉnh cũng đang phải chịu áp lực từ các hoạt động sản xuất, sinh hoạt, làng nghề… của người dân. Do đó, công tác bảo vệ môi trường nông thôn luôn được Ban Thường vụ Hội ND tỉnh tích cực triển khai, nhằm thực hiện có hiệu quả vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới.

Nhiều địa phương nhờ làm tốt công tác tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân đã xây dựng môi trường nông thôn ngày càng xanh - sạch - đẹp


 
Hội ND tỉnh đã lựa chọn tiêu chí môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới đưa vào nhiệm vụ hàng năm của các cấp Hội để chỉ đạo và thực hiện. Đến nay, các cấp Hội đã phối hợp với các Sở, ngành trên địa bàn xây dựng 179 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở Hội cũng đã tích cực triển khai phong trào Tổ nông dân tự quản "Đường làng, ngõ xóm sạch, đẹp"; đồng thời phát động triển khai xây dựng các mô hình như: “Sạch từ nhà ra ngõ", "Sạch đồng tốt ruộng đẹp quê hương"…

 
Cùng với đó, để giúp bà con nông dân nâng cao nhận thức trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất, nước, bảo vệ sức khỏe con người và tạo lập môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp, các cấp Hội đã triển khai xây dựng hơn 3.000 mô hình bể tập trung và thường xuyên tiến hành thu gom vỏ chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Các mô hình đều được bố trí lắp đặt trên đồng ruộng để tránh tình trạng người dân tùy tiện vứt bừa bãi các chất thải độc hại ra môi trường.

 
Hội ND tỉnh đã phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh xây dựng 162 bể thu gom chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại 10 xã đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2016. Tỉnh Hội phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường xây dựng mô hình quản lý thu gom và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật đồng ruộng theo quy cách mới tại xã Mỹ Tài- huyện Phù Mỹ.

 
Đồng thời, để vận động bà con nông dân hướng tới một nền chăn nuôi an toàn, đảm bảo về các yếu tố môi trường, các cấp Hội cũng phối hợp và xây dựng 04 mô hình xử lý mùi hôi bằng chế phẩm vi sinh AT-YTB cho các hộ chăn nuôi tập trung tại địa bàn các huyện: Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh.

 
Tỉnh Hội tập trung chỉ đạo Hội ND các huyện, thành, thị triển khai tới 100% cơ sở Hội tham gia việc ký kết các quy ước, hương ước về bảo vệ môi trường. Các cấp Hội thường xuyên đẩy mạnh việc vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn môi trường xanh- sạch- đẹp ở khu dân cư.

 
Hội ND tỉnh phối hợp với ngành chức năng tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ Hội ở cấp huyện và cơ sở về: Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường; chính sách pháp luật, công tác quản lý của Nhà nước về bảo vệ môi trường; kỹ năng và phương pháp truyền thông vận động hội viên, nông dân nói riêng và nhân dân nói chung tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước sạch nhằm thay đổi hành vi về vệ sinh môi trường…

 
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền giáo dục còn được các cấp Hội tổ chức lồng ghép thông qua các buổi sinh hoạt chi Hội, Câu lạc bộ, các hội nghị… Hoạt động này thường được Hội tập trung áp dụng chủ yếu tại những địa bàn có làng nghề sản xuất hoặc các khu đô thị; đặc biệt, Hội còn luôn quan tâm việc tuyên truyền đối với hội viên, nông dân ở khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc…

 
Hàng năm, tỉnh Hội tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể nhằm hưởng ứng các chiến dịch truyền thông như: “Tuần lễ Nước sạch vệ sinh môi trường”, “Ngày Môi trường thế giới”... Ngoài ra, phối hợp với các cơ quan tuyên truyền để kịp thời đưa tin phản ánh những hoạt động của Hội ND trong các chiến dịch truyền thông, biểu dương kịp thời các tấm gương điển hình trong công tác bảo vệ môi trường...

 
Tỉnh Hội phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về bảo tồn đa dạng sinh học, ngăn ngừa và diệt trừ sinh vật ngoại lai xâm hại cho 770 cán bộ, hội viên, nông dân của các huyện, thị xã, thành phố. Ngoài ra, tổ chức sơ kết việc thực hiện Đề án “Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015- 2020”; xây dựng chi Hội “xanh - sạch - đẹp” tại các huyện: Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước, thị xã An Nhơn...

 
Thông qua các phong trào, tại nhiều cơ sở Hội đã có những cách làm hay, sáng tạo giúp công tác bảo vệ môi trường đạt hiệu quả. Qua đó, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới tại địa phương, xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng sáng- xanh- sạch- đẹp.

 
Thời gian qua, hội viên, nông dân trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh đã và đang nỗ lực chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đã có nhiều mô hình, phong trào nông dân tham gia bảo vệ môi trường được triển khai và mang lại hiệu quả.

 
Xác định nhiệm vụ quan trọng là tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về công tác bảo vệ môi trường nông thôn, Hội ND huyện đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo, phù hợp với thực tế ở địa phương. Cụ thể như: Tổ chức các hội thi, tập huấn; phát động hội viên, nông dân tham gia quét dọn đường làng, ngõ xóm, thu gom, phân loại và xử lý chất thải trong sinh hoạt; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... 

 
Thông qua các cuộc phát động phong trào thi đua bảo vệ môi trường đã thu hút được sự quan tâm của toàn thể hội viên, nông dân và hăng hái tham gia. Đến nay, Hội ND huyện đã xây dựng 17 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và đang tiếp tục nhân rộng tại nhiều xã trong huyện. Nhiều đơn vị triển khai phong trào mạnh và đạt kết quả như các xã: Vĩnh Hiệp, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thuận, Vĩnh Thịnh…

 
Cụ thể, hiện trên các cánh đồng sản xuất nông nghiệp tại địa bàn các xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang, Vĩnh Hảo... đã xây dựng được hàng chục mô hình bể thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Đây chính là nỗ lực và sự sáng tạo của Hội ND cơ sở trong việc tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân ủng hộ, đóng góp nguyên vật liệu, ngày công và tiền mặt để triển khai mô hình.

 
Đến nay toàn huyện đã xây dựng trên 60 bể thu gom vỏ chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật; mỗi bể có kích thước từ 1- 1,2 m3, với chi phí từ 800.000 - 1.000.000 đồng/bể.

 
Công tác bảo vệ môi trường được triển khai tại 59/59 chi Hội ND với những tiêu chí cụ thể, thiết thực. Các cấp Hội còn phát động, xây dựng được nhiều loại mô hình bảo vệ môi trường phong phú, đa dạng khác, bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt. Điển hình như: Mô hình “Khu dân cư tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” triển khai tại chi Hội thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hiệp với 25 hộ nông dân tham gia.

 
Ngoài ra, các mô hình điểm như: Thu gom, phân loại và xử lý chất thải, rác thải hữu cơ thành phân bón; sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi giảm thiểu ô nhiễm môi trường; xử lý chất thải bảo vệ môi trường trong phát triển kinh tế trang trại của nông dân vùng nông thôn; mô hình hội viên, nông dân nói không với túi nilon và sử dụng các sản phẩm sống thân thiện với môi trường… được đông đảo hội viên, nông dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng tham gia.
 

Những năm gần đây, hoạt động tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường của Hội ND huyện An Lão thường xuyên được đẩy mạnh, có sức lan tỏa trên địa bàn.

 
Trên trang thông tin điện tử của huyện xây dựng những chuyên đề, chuyên mục về môi trường với nhiều bài viết, tin, ảnh phong phú, hấp dẫn; qua đó, vừa kịp thời phản ánh những hoạt động của Hội và phong trào nông dân, vừa biểu dương những mô hình hiệu quả do Hội xây dựng cũng như phản ánh kịp thời những vấn đề bức xúc về vệ sinh môi trường… Các cấp Hội cũng thường xuyên coi trọng việc tuyên truyền miệng ngay tại cơ sở thông qua các buổi sinh hoạt ở cộng đồng khu dân cư, sinh hoạt chi, tổ Hội, Câu lạc bộ nông dân...

 
Hiện, toàn huyện đã xây dựng được 109 bể tập trung thu gom vỏ chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất, nước tại địa phương. Nhiều cơ sở Hội triển khai tốt hoạt động này, tiêu biểu như: Thôn Tân Lập, xã An Tân; thôn Vạn Khánh- xã An Hòa; thôn Hưng Nhơn Bắc- Thị trấn An Lão; thôn 1 - xã An Trung...

 
Đáng chú ý, những năm qua, các cấp Hội đã xây dựng nhiều mô hình bảo vệ môi trường phong phú, đa dạng. Điển hình như: Xây dựng mô hình chi Hội “Đẹp nhà, sạch đường, sạch đồng ruộng” tại 57/57 chi Hội với những tiêu chí cụ thể, thiết thực; mô hình sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi giảm thiểu ô nhiễm môi trường; chương trình ngày chủ nhật  xanh; mô hình điểm về thu gom, phân loại và xử lý chất thải, rác thải hữu cơ thành phân bón tại nguồn (xã An Hòa, An Tân)...

 
Thông qua các hoạt động phong phú được tổ chức, hiện Hội ND huyện đã xây dựng được 17 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn; 15 mô hình chi Hội tự quản bảo vệ môi trường tại 02 xã điểm về xây dựng nông thôn mới thu hút hàng nghìn hội viên, nông dân tham gia, hưởng ứng. Các mô hình, phong trào nông dân tham gia bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai trong huyện đạt kết quả đã góp phần thực hiện tốt tiêu chí số 17 về môi trường của địa phương.

 
Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nâng cao nhận thức, chấp hành các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường; phối hợp với ngành chức năng thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu như: Tăng cường bảo vệ rừng, trồng rừng và phủ xanh đất trống; vận động bà con không đốt rẫy, đốt rừng làm nương; khoanh vùng khu chăn nuôi theo hướng chuỗi liên kết, khép kín để hạn chế tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường nông thôn…


 

Thúy Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Nông dân với chương trình môi trường nông thôn