Khuyến khích xử lý phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác
09:07 - 25/06/2021
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác.
Ảnh minh họa

Theo dự thảo, phụ phẩm nông nghiệp là sản phẩm phụ phát sinh từ hoạt động chăm sóc, thu hoạch, sơ chế biến trong các lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản và ngành nghề nông thôn, bao gồm: Phụ phẩm cây trồng nông-lâm nghiệp là sản phẩm phát sinh trong quá trình chăm sóc, thu hoạch, sơ chế sản phẩm tại khu vực canh tác cây trồng nông-lâm nghiệp; phụ phẩm chăn nuôi là sản phẩm phát sinh trong quá trình chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, chế biến động vật và sản phẩm động vật; phụ phẩm thủy sản là sản phẩm phụ phát sinh trong quá trình chăm sóc, thu hoạch, sơ chế sản phẩm thuỷ sản nuôi trồng và khai thác; phụ phẩm ngành nghề nông thôn là sản phẩm phát sinh trong các hoạt động ngành nghề nông thôn bao gồm: Chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản; sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ; xử lý, chế biến nguyên liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn.


Tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp cho mục đích khác là việc sử dụng lại phụ phẩm nông nghiệp trực tiếp hoặc sau khi áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ hoặc biện pháp kỹ thuật phù hợp nhằm tăng giá trị sản xuất nông nghiệp; bảo đảm không làm ô nhiễm môi trường và lây lan sinh vật gây hại.

Xử lý phụ phẩm nông nghiệp

Theo dự thảo, phụ phẩm cây trồng nông-lâm nghiệp được xử lý như sau: Cày vùi hoặc phay; ép xanh theo rãnh hoặc phủ luống; vùi trong hố đa năng hoặc che phủ gốc cây trồng; che phủ đất; ủ làm phân bón hữu cơ; phơi khô; ủ chua làm thức ăn chăn nuôi và làm vật liệu độn chuồng, đệm lót sinh học trong chăn nuôi; các giải pháp, biện pháp xử lý khác tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Việc xử lý phụ phẩm cây trồng nông-lâm nghiệp bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường, lây lan sinh vật gây hại.

Khuyến khích sử dụng phụ phẩm cây trồng nông-lâm nghiệp làm nguyên liệu để sản xuất nấm, sản xuất thức ăn, làm vật liệu độn chuồng và đệm lót sinh học trong chăn nuôi; sản xuất phân bón hoặc làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác. Phụ phẩm cây trồng nông-lâm nghiệp được sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất nấm, sản xuất thức ăn, làm vật liệu độn chuồng và đệm lót sinh học trong chăn nuôi, sản xuất phân bón, sản xuất sản phẩm, hàng hóa khác phải đáp ứng yêu cầu của nhà sản xuất và quy định của pháp luật có liên quan.

Phụ phẩm chăn nuôi được xử lý như sau: Làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi; làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp; ủ làm phân bón hữu cơ; khuyến khích việc sử dụng chế phẩm sinh học, ứng dụng tiến bộ công nghệ, kỹ thuật mới trong quá trình xử lý phụ phẩm chăn nuôi.

Dự thảo nêu rõ, việc xử lý phụ phẩm chăn nuôi phải bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh động vật và không gây ô nhiễm môi trường.

Phụ phẩm thủy sản được xử lý như sau: Sấy khô, nghiền làm thức ăn chăn nuôi, làm nguyên liệu để sản xuất thức ăn thủy sản; chiết xuất thành các sản phẩm làm nguyên liệu đầu vào cho ngành mỹ phẩm, dược phẩm, y tế; ủ làm phân bón hữu cơ.

Phụ phẩm ngành nghề nông thôn được xử lý đáp ứng yêu cầu của nhà sản xuất và quy định của pháp luật. Phụ phẩm nhóm chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản: Thực hiện theo nhóm phụ phẩm trồng trọt, lâm nghiệp, thủy sản. Phụ phẩm nhóm thủ công mỹ nghệ: Làm nhiên liệu đốt đối với nhóm mây tre đan, gỗ và các vật liệu có thể làm chất đốt; quay vòng đời đối với phụ phẩm nhóm kim khí, đồ đồng, đồ trang sức và các vật liệu có thể tái sử dụng làm nguyên liệu.

Dự thảo nêu rõ, khuyến khích việc sử dụng chế phẩm sinh học, ứng dụng tiến bộ công nghệ, kỹ thuật mới trong quá trình xử lý phụ phẩm.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn
Nguồn: baochinhphu.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Nông dân với chương trình môi trường nông thôn