Bình Định xây dựng phương án quản lý rừng bền vững
13:31 - 03/09/2020
Dự án Quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng tại Bình Định có mức đầu tư gần 243 tỷ đồng, vốn vay từ Chính phủ Đức và vốn đối ứng của tỉnh.
Rừng trồng của hộ nông dân ở huyện An Lão (Bình Định). Ảnh: Vũ Đình Thung.


Ông Trần Văn Phúc, Quyền Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Định, cho biết UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành văn bản chỉ đạo Sở NN-PTNT tỉnh này phối hợp các Sở KH-ĐT, Tài chính, Công Thương và chính quyền các địa phương triển khai hướng dẫn chủ rừng xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững; kiểm tra hoạt động, đánh giá cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ các chủ rừng ưu tiên đăng ký cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia (VFCS).

 

Các ban quản lý rừng phòng hộ, chủ rừng thuộc các thành phần kinh tế phối hợp Sở NN-PTNT xây dựng phương án quản lý rừng bền vững; UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã hướng dẫn chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc hộ dân, cá nhân liên kết thành nhóm hộ để tổ chức thực hiện hoạt động quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững.

Trong tháng 7/2020, UBND tỉnh Bình Định đã trình Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính, Bộ NN-PTNT Dự án Quản lý rừng bền vững và thúc đẩy cấp chứng chỉ rừng tại Bình Định, tổng mức đầu tư dự kiến gần 243 tỷ đồng vay từ Chính phủ Đức, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại và vốn đối ứng của tỉnh. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 - 2027.

Đình Thung
Nguồn: NNVN
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Nông dân với chương trình môi trường nông thôn