Hội ND Hà Giang: Xây dựng được trên 14.600 mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp”
16:43 - 28/10/2020
(MTNT)- Để vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, hàng năm Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp Hội vận động hội viên, nông dân tham gia các lớp tập huấn, xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường... 
Hội viên, nông dân tích cực tham gia phát triển sản xuất và phát triển kinh tế 

Kết quả, các cấp Hội đã tuyên truyền truyền được 1.850 buổi tuyên truyển, phổ biến cho trên 10.568 lượt cán bộ, hội viên, nông dân về xây dựng nông thôn mới, về xây dựng và bảo vệ môi trường.

 
Các cấp Hội đã phối hợp tốt với Chính quyền, các ban ngành đoàn thể tại địa phương trong việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn”; Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, qua đó nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia cam kết của gia đình hội viên, nông dân và cộng đồng dân cư đối với nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

 
Hội Nông dân các huyện, thành phố đã tổ chức và phối hợp tổ chức 50 cuộc ra quân xây dựng nông thôn mới với  7.520 người tham gia.

 
Hội viên, nông dân các huyện, thành phố đã hiến đất để mở đường và xây dựng các công trình phúc lợi được165.050 m2, sửa chữa, nâng cấp, nạo vét kênh mương được 40.829.544 m.

 
Cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện bó, láng nền nhà được 2.126 nhà; xây dựng nhà văn hóa xã, thôn 16 nhà; Xây nhà tắm được 1.651nhà; Xây nhà vệ sinh được 2.690 nhà; Xây bể nước 2.848 (bể); Di dời chuồng trại gia súc xa nhà được 3.554 chuồng.
 

Đến nay toàn tỉnh xây dựng được 14.611 mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp”. Hàng năm hưởng ứng trồng 580 cây các loại.

 
Hội Nông dân các cấp trong tỉnh với vai trò, nhiệm vụ của mình đã góp phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng Nông thôn mới tại địa phương. Cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh đã gương mẫu, đoàn kết chung tay góp sức để làm cho bộ mặt nông thôn không ngừng thay đổi, vận động hội viên nông dân xây dựng mô hình “Hộ sạch, khuôn viên đẹp” với tiêu chí “6 có - 3 không”. Mô hình “Sạch làng - Tốt cây” gắn với thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang.

 
Xây dựng tổ chức Hội gắn với các mô hình dân vận khéo, mô hình “Sạch làng tốt cây”, mô hình “Xây dựng Chi Hội vững mạnh”; Mô  hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường; mô hình “Hộ sạch, khuôn viên đẹp”....

 
Trong quá trình thực hiện các cấp Hội đã tổ chức xây dựng, thành lập các tổ, nhóm nông dân làm mô phát triển hình kinh tế như: Nhóm sở thích, tổ tiết kiệm-vay vốn, các câu lạc bộ “Nông dân tìm hiểu pháp luật”, mô hình dân vận khéo, các mô hình, dự án chuyển giao khoa học kỹ thuật.

 
Các cấp Hội thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực thực hiện tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất góp phần thực hiện chung tay, góp sức vào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
 

Minh An
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Nông dân với chương trình môi trường nông thôn