Long An: Năm 2020, phấn đấu 45% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch
15:04 - 15/05/2019
 (MTNT) – Hiện nay, toàn tỉnh có 1.507 trạm cấp nước nông thôn, cấp nước cho 171.685 hộ dân. 
Ảnh minh họa


Theo đó, tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch đạt 36,44%, tỷ lệ tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh đạt 96,4%.


Nhằm nâng cao tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch trên địa bàn và phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 45% hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch, thời gian tới, tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nước sạch, nâng cao nhận thức của người dân nông thôn trong việc đầu tư, xây dựng công trình cấp nước và bảo đảm các công trình cấp nước hiện có; hoàn thành việc phân vùng cấp nước, tạo điều kiện kêu gọi đầu tư thực hiện các dự án cấp nước lớn liên xã, liên huyện.


Bên cạnh đó, các địa phương sẽ tập trung rà soát công trình cấp nước để có kế hoạch nâng cấp cụ thể.


Quý Vị

 
Nguồn:
http://ns.mard.gov.vn/Pages/chi-tiet-tin.aspx?NewsID=45657
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Nông dân với chương trình môi trường nông thôn