Sóc Trăng: Phấn đấu 98% tỷ lệ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh
11:03 - 16/08/2018
(MTNT) - Năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu 98% tỷ lệ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh và có 54% tỷ lệ dân nông thôn được cấp nước sạch đạt Quy chuẩn 02 của Bộ Y tế.
Tỉnh huy động nguồn lực đầu tư các công trình cấp nước nông thôn


Để đạt mục tiêu này, tỉnh tiếp tục thực hiện một số giải pháp, như: Huy động các nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, địa phương, doanh nghiệp; các tổ chức trong và ngoài nước để ưu tiên đầu tư các công trình mở rộng mạng cấp nước sinh hoạt đối với những vùng gần các công trình cấp nước đang hoạt động.


Bên cạnh đó, các ngành chức năng cũng tham mưu cho lãnh đạo tỉnh đẩy mạnh công tác xã hội hóa về nước sạch nông thôn để huy động nguồn lực đầu tư các công trình cấp nước nông thôn.
 

Mạnh Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Nông dân với chương trình môi trường nông thôn