Nghệ An: Phấn đấu 75% người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh
16:30 - 26/06/2015
(MTNT) - Năm 2014 toàn tỉnh đã có 73% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh theo chỉ tiêu của Quyết định số 2570/ QĐ - BNN - TCTL và 34% dân số được sử dụng nước sạch theo QCVN 02: 2009/ BYT.
Ảnh minh họa

Tỉnh hiện đã có 43% hộ dân nông thôn có chuồng trại gia súc hợp vệ sinh, 49% hộ dân nông thôn sử dụng công trình nhà tiêu hợp vệ sinh, gần 90,4% trạm y tế xã sử dụng công trình nước và nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn. Trên địa bàn tỉnh có 442 công trình cấp nước tập trung. Trong đó, có 391 công trình tự chảy tại các huyện miền núi và trung du, 51 công trình bơm dẫn tại các huyện đồng bằng.
 
Năm 2015, mục tiêu của ngành Nông nghiệp và PTNT là số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh tăng từ 73% lên 75%. Trong đó, sử dụng nước sạch theo QCVN 02:2009/BYT tăng từ 34 % lên 40%; Tỷ lệ số chuồng trại chăn nuôi có xử lý chất thải hợp vệ sinh tăng từ 43% lên 45% vào cuối năm 2015; số hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh theo tiêu chí 08/BYT tăng từ 49% lên 54%. Tỷ lệ số trạm y tế có công trình cấp nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh tăng từ 90,4% lên 100%; tỷ lệ trường học có công trình cấp nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh tăng từ 59% lên 61%.

Trương Đình
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Nông dân với chương trình môi trường nông thôn