Thanh Hóa: 84,4% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh
16:30 - 25/06/2015
(MTNT) - Đến nay, số dân khu vực nông thôn trong tỉnh được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 2,6 triệu người, chiếm 84,4% tổng dân số nông thôn. Trong đó, tỷ lệ dân được sử dụng nước sạch theo QCVN 02 đạt 40%; số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 52,3%; số chuồng trại được xử lý chất thải hợp vệ sinh đạt 41,6% số hộ chăn nuôi. 
Ảnh minh họa

Thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2015, tỉnh đề ra các mục tiêu cụ thể như: Đến hết năm 2015, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 86%, trong đó có 43% dân số được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn QCVN 02; tỷ lệ hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 58%, tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh đạt 45%. 

Trung Nghĩa
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Nông dân với chương trình môi trường nông thôn