Nam Định: Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn
11:21 - 26/08/2020
(MTNT)- Nhận thức rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác bảo vệ môi trường (BVMT), nên ngay từ năm đầu triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, BCH Đảng bộ tỉnh Nam Định đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 22/12/2011 về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, phát động cuộc vận động “Xây dựng môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp” và phong trào “Nhà sạch, vườn xanh, đường, sông không rác”.

UBND tỉnh ban hành quy định trách nhiệm bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Các cấp, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tập trung cao triển khai thực hiện Nghị quyết; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp. Đến nay đã có 209/209 xã (100% số xã) đạt chuẩn tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm, 9/9 huyện đạt chuẩn tiêu chí Môi trường.
 
 
Sở Tài nguyên & Môi trường đã ký kết các Chương trình phối hợp hành động bảo vệ tài nguyên môi trường với các tổ chức chính trị, đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội, nghề nghiệp của tỉnh.


Trong mỗi Chương trình phối hợp đều phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội trong BVMT.
 

Các tổ chức đoàn thể đã chủ động triển khai các hoạt động phối hợp BVMT. Một số tổ chức đoàn thể đã có những sáng kiến hay về phương thức tổ chức phối hợp BVMT và huy động các nguồn lực để triển khai các nội dung.

 
Hàng năm, Hội Nông dân tỉnh đưa chỉ tiêu “tham gia xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu” thành một trong những chỉ tiêu chính để đánh giá, xếp loại.


Chỉ đạo 10/10 huyện, thành Hội xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp với các ngành để thực hiện các chương trình, hoạt động tham gia bảo vệ môi trường; Chỉ đạo mỗi cơ sở Hội xây dựng 01 mô hình mới hoặc duy trì và nhân rộng 01 mô hình có hiệu quả về bảo vệ môi trường; 50% chi Hội có tổ thu gom rác thải, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật.


Tiêu biểu Hội Nông dân huyện Hải Hậu với mô hình “Chỉnh trang khuôn viên gia đình xanh, sạch, đẹp, xây dựng gia đình nông thôn mới, xóm nông thôn mới” và mô hình “Vườn kiểu mẫu” thu hút được 783 hộ gia đình của 35/35 xã tham gia. 


Hội Nông dân huyện Giao Thủy với tuyến đường, dòng sông tự quản “Sáng - xanh - sạch - đẹp” tại 115 chi Hội. Hội Nông dân huyện Vụ Bản với tổ tự quản vệ sinh môi trường ở 223 chi Hội và trên 1.560 hội viên nông dân tham gia; Hội Nông dân huyện Nam Trực, thành phố tổ chức các hoạt động ngày “Chủ nhật xanh” …


Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp còn tích cực chủ động, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các mô hình về bảo vệ môi trường như: Mô hình “Thu gom, phân loại và xử lý rác thải, chất thải nông thôn”, Mô hình “Thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình”

Nông dân giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp

Hội Nông dân huyện Ý Yên xây dựng mô hình xử lý rác hữu cơ bằng cách đào hố chôn lấp cho 30 hộ, hỗ trợ thùng đựng rác công cộng cho các thôn. Mô hình được triển khai đã giảm 50% lượng rác thải ra môi trường, đồng thời rác ủ trong thùng không có mùi, không gây ô nhiễm môi trường, sau khi phân hủy thành phân hữu cơ đem bón cho cây trồng phát triển tốt. 


Nhận thấy đây là mô hình có hiệu quả, phù hợp với điều kiện của các hộ nông dân, Hội Nông dân tỉnh tổ chức cho các đơn vị huyện, thành Hội tham quan, học tập để nhân rộng mô hình. Đến nay, các cấp Hội đã hỗ trợ 431 thùng ủ rác hữu cơ và 675 gói chế phẩm vi sinh EMIC cho 431 hộ hội viên nông dân…


Nhờ sự cố gắng vào cuộc của nhân dân toàn tỉnh và cả hệ thống chính trị, môi trường nông thôn trong tỉnh đang ngày càng cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Lâm Phương
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Nông dân với chương trình môi trường nông thôn