Sơn La: Tích cực giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn
16:35 - 09/04/2021
(MTNT)- Hiện toàn tỉnh có 12 bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt và hàng trăm bể chứa vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ Sơn La đã tiến hành thu gom rác thải tại các trung tâm xã gần huyện, thành phố. Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, lượng rác thải và vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom còn khá khiêm tốn so với thực tế.
Khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường


Khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm nguồn nước, môi trường đất do rác thải, nước thải chế biến cà phê, dong riềng, sắn, chăn nuôi, vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng...
 
 
Để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn, các ngành chức năng, các huyện, thành phố đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nông thôn; hướng dẫn việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; xây dựng hệ thống xử lý môi trường đối với các hộ chăn nuôi... Các tổ chức đoàn thể phát động các phong trào, cuộc vận động: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Ngày về nông thôn mới”, “Tuổi trẻ Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới”; in ấn, cấp phát tài liệu, sáng tác tranh cổ động, tờ rơi, tờ gấp, xây dựng cụm pa nô, áp phích với nội dung về bảo vệ môi trường...

Hoàng Duy
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Nông dân với chương trình môi trường nông thôn