Hội ND Hòa Bình: Chung tay bảo vệ môi trường nông thôn
13:00 - 29/10/2022
(MTNT) - Xác định bảo vệ môi trường là một trong những hoạt động trọng tâm của các cấp Hội và phong trào nông dân, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh đã vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường.
Các cấp Hội đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền bảo vệ môi trường nông thôn.


Theo đó, các cấp Hội ND trong tỉnh đã tổ chức tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường, các biện pháp giảm ô nhiễm môi trường nông thôn, tuyên truyền thay đổi hành vi và nâng cao ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu… Nhờ đó, đến nay đã có hàng chục nghìn lượt cán bộ, hội viên được tuyên truyền.


Toàn tỉnh Hoà Bình đã xây dựng được hơn 300 mô hình bảo vệ môi trường ở nông thôn, 13 mô hình chi hội nông dân tự quản bảo vệ môi trường tại các xã điểm nông thôn mới. Chỉ tính riêng từ năm 2020 đến nay, Hội nông dân các huyện, thành phố đã phối hợp các cấp, ngành, đơn vị xây dựng 150 mô hình tham gia bảo vệ môi trường nông thôn; tổ chức 67 lễ phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”; hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường thế giới với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và túi nilon” với trên 3.000 lượt hội viên tham gia, phát 230 chiếc làn nhựa, 50 sọt đựng rác cho hội viên nông dân...


Từ hiệu quả thiết thực của mô hình, Hội ND tỉnh  tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới; Thực hiện đa dạng các hình thức tuyên truyền như thông qua hệ thống loa đài truyền thanh, các buổi sinh hoạt, hội họp, trực quan như băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, tổ chức phát động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, góp phần làm chuyển biến nhận thức và hành động của toàn xã hội trong bảo vệ môi trường. Đồng thời, nhân rộng các mô hình hiệu quả, cách làm hay, đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để xây dựng cộng đồng khu dân cư xanh, sạch, đẹp.


Trên địa bàn huyện Cao Phong đã hình thành được những vùng sản xuất lúa chất lượng cao, vùng cây ăn quả có múi theo tiêu chuẩn hữu cơ, VietGAP... Hội viên Bùi Quang Thọ, xóm Quáng Ngoài, xã Hợp Phong cho biết: Gia đình tôi gắn bó với cây cam nhiều năm nay. Qua thông tin trên báo, đài và được các cấp HND trong huyện, chính quyền địa phương tuyên truyền nên gia đình thấy được tác hại của việc vứt rác, chai lọ, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) bừa bãi làm ảnh hưởng đến sinh vật, môi trường, đặc biệt là ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sống xung quanh. Từ đó có những thay đổi trong việc chăm sóc cây trồng. Đối với vỏ bao bì thuốc BVTV đã qua sử dụng được gom lại tập trung vào một nơi, đợi tới đợt địa phương tổ chức thu gom mang đi tiêu hủy. Gia đình chủ động chuyển dần sang canh tác hữu cơ, an toàn, sử dụng phân bón vi sinh đúng cách để vẫn đảm bảo chất lượng của cam, đồng thời hạn chế tối đa lượng chai lọ, thuốc BVTV thải ra môi trường. 
 

Thời gian qua, xác định BVMT là nhiệm vụ trọng tâm, trực tiếp của các cấp Hội, hàng năm, Hội ND tỉnh chỉ đạo các cấp Hội triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực; thường xuyên tuyên truyền, phối hợp các ngành chức năng tổ chức lớp tập huấn kiến thức BVMT, thích ứng với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, các cấp Hội hướng dẫn HVND thu gom, phân loại rác thải của hộ gia đình, xây dựng, duy trì hiệu quả các mô hình như: "Tuyến đường nông dân tự quản”; "Nói không với túi nilon và rác thải nhựa”; "Thu gom, phân loại và xử lý rác thải, chất thải thành phân bón tại nguồn”; "Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật”, "Hàng cây nông dân”…
 

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tích cực vận động hội viên, nông dân và cộng đồng dân cư nông thôn sử dụng nước sạch, tham gia cải thiện môi trường làng nghề; cải tạo hồ, ao, kênh, mương bị ô nhiễm; hạn chế sử dụng túi nilon và sống thân thiện với môi trường. Hướng dẫn hội viên phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với BVMT, sử dụng hiệu quả phân bón an toàn, thuốc BVTV và thu gom bao bì thuốc sau khi sử dụng; xử lý chất thải trong chăn nuôi, BVMT nước trong nuôi trồng thủy sản.
 

Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội đã thành lập được 5 tổ thu gom bao bì, vỏ chai thuốc BVTV với 73 thành viên. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên, hướng tới phát triển nông nghiệp sinh thái bền vững, sản phẩm nông nghiệp đảm bảo an toàn thực phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
 

Tính đến đầu năm 2022, các cấp HND đã xây dựng 612 mô hình HND tham gia BVMT; hỗ trợ xây dựng, duy trì 79 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 151 vườn mẫu. Thực hiện 2 mô hình điểm "HVND thu gom bao bì thuốc BVTV” và "HND thu gom, xử lý rác thải, chất thải”, xây dựng 75 cốp giếng chứa vỏ bao bì thuốc BVTV, 75 thùng nhựa chứa rác thải sinh hoạt, hỗ trợ cải tạo hệ thống mương thoát nước thải... Cùng với đó, các cấp Hội tiếp tục vận động hội viên trồng mới 72 "Hàng cây nông dân”, nâng tổng số lên 203 hàng cây có gắn biển của Hội; trồng mới trên 8.160 cây xanh với chiều dài trên 22.700 m.

 
Đồng chí Bùi Đức Biên, Phó Chủ tịch HND tỉnh cho biết: Thông qua  công tác tuyên truyền và thực hiện các mô hình đã đem lại những hiệu quả thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động cụ thể về BVMT của cán bộ, HVND ở các địa phương trong tỉnh. Ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường tại nơi ở, trong sản xuất của hội viên từng bước được nâng lên. Thời gian tới, Hội tiếp tục phối hợp các cơ sở Hội, vận động HVND chung tay xây dựng các công trình công cộng về BVMT, góp phần hướng tới nền nông nghiệp an toàn, bền vững, kiến tạo môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

 
Phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh tích cực xây dựng các mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường (BVMT). Từ đó, nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân (HVND) nâng lên rõ rệt, dần thay đổi hành vi sống thân thiện với môi trường, hạn chế tình trạng vứt rác thải, vỏ thuốc BVTV bừa bãi, bảo đảm môi trường sạch, đẹp.


Trên địa bàn huyện Cao Phong đã hình thành được những vùng sản xuất lúa chất lượng cao, vùng cây ăn quả có múi theo tiêu chuẩn hữu cơ, VietGAP... Hội viên Bùi Quang Thọ, xóm Quáng Ngoài, xã Hợp Phong cho biết: Gia đình tôi gắn bó với cây cam nhiều năm nay. Qua thông tin trên báo, đài và được các cấp HND trong huyện, chính quyền địa phương tuyên truyền nên gia đình thấy được tác hại của việc vứt rác, chai lọ, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) bừa bãi làm ảnh hưởng đến sinh vật, môi trường, đặc biệt là ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sống xung quanh. Từ đó có những thay đổi trong việc chăm sóc cây trồng. Đối với vỏ bao bì thuốc BVTV đã qua sử dụng được gom lại tập trung vào một nơi, đợi tới đợt địa phương tổ chức thu gom mang đi tiêu hủy. Gia đình chủ động chuyển dần sang canh tác hữu cơ, an toàn, sử dụng phân bón vi sinh đúng cách để vẫn đảm bảo chất lượng của cam, đồng thời hạn chế tối đa lượng chai lọ, thuốc BVTV thải ra môi trường. 

 
Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng về thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón cho hội viên, năm 2019, HND tỉnh đã thực hiện mô hình “Thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón” tại xóm Phú Ngọc và xóm Gừa, thuộc xã Cư Yên, huyện Lương Sơn. Mô hình xây dựng 2 bể gồm 6 ngăn và 4 hố quy mô hộ gia đình, với 26 hộ tham gia. Sau khi bể ủ phân đầu tiên được đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả, nông dân địa phương có thêm nguồn phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất rau an toàn, tiết kiệm được nhiều chi phí, tăng năng suất.


Vì vậy, khi xây dựng các bể tiếp theo đã nhận được sự đồng tình của hầu hết người dân địa phương. Quy trình ủ phân tương đối đơn giản, bằng việc tận dụng các loại rác thải hữu cơ trong gia đình, sản xuất nông nghiệp như lá cây, cỏ khô, cơm thừa, rau, quả hỏng, đầu cá, rơm rạ... cho vào bể, pha thêm men vi sinh cùng một số chế phẩm sinh học phun lên bề mặt rác thải và đậy kín. Sau khoảng 30-35 ngày, lớp rác thải bên dưới sẽ được phân hủy thành phân hữu cơ mịn, xốp, có màu đen, không mùi. Có thể sử dụng bón trực tiếp cho cây trồng hoặc phơi khô, cán nhỏ dự trữ trong bao bì lâu dài. Phân bón hữu cơ góp phần cải tạo đất, cung cấp lượng dinh dưỡng cho cây trồng, giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao, khả năng chống chịu tốt hơn so với phân bón hóa học.


Mô hình “Thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón” khi triển khai đã gây được sự chú ý của cộng đồng bởi phương pháp dễ làm, chi phí thấp, góp phần rõ rệt trong việc giảm thiểu 60% lượng rác thải ra môi trường. Không chỉ góp phần tạo cảnh quan, BVMT, phân hữu cơ sau khi ủ được đem vào sử dụng đã giảm đi 20% chi phí cho việc mua các loại phân bón trong sản xuất, đồng thời tăng 20% năng suất lao động, giúp cây trồng phát triển tốt, nâng cao năng suất, chất lượng, đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp hữu cơ; Lượng rác thải sinh hoạt trong gia đình giảm trông thấy. Cũng qua việc thực hiện mô hình, người dân được tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức, trình độ trong thu gom, phân loại, xử lý rác thải, giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường.


Cùng với mô hình “Thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón”, HND tỉnh còn xây dựng nhiều mô hình BVMT gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Năm 2020, HND tỉnh phối hợp với các cấp, các ngành, đơn vị xây dựng được 150 mô hình tham gia BVMT nông thôn; Duy trì 38 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 55 vườn mẫu do HND hỗ trợ; Trồng hơn 3.000 cây xanh thân gỗ để chống xói mòn, sạt lở đất; Phát động phong trào trồng “Hàng cây nông dân” với 137/150 xã tham gia trồng, thực hiện trồng được 35.694 cây, trong đó có 117 hàng cây được gắn biển HND. Bên cạnh đó, HND phối hợp với Phòng TN&MT các huyện, thành phố và các ngành liên quan tổ chức 67 Lễ phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”; Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và túi ni lông”, thu hút 2.400 hội viên tham gia, phát 230 chiếc làn nhựa và 50 sọt đựng rác cho hội viên nông dân. Ngoài ra, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, trong năm 2020, hội viên HND đã đóng góp được 11,209 tỷ đồng; 125.249 ngày công lao động; Hiến 115.130 m2 đất; Làm mới và sửa chữa 491,4 km đường giao thông nội đồng; Phát quang lề đường, ngõ xóm 1.820,4 km; Nạo vét, phát dọn, tu sửa trên 908,8 km kênh mương nội đồng; Đào đắp 25.797 m3 đất đá…


Có thể nói, phong trào nông dân tham gia bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới đã và đang phát huy hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân tham gia. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Hội Nông dân các cấp trong huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Tích cực phối hợp xây dựng và nhân rộng các mô hình về bảo vệ môi trường. Những nỗ lực đó đã góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của cán bộ, hội viên, nông dân về bảo vệ tài nguyên và môi trường, sống thân thiện với môi trường hơn, đồng thời phát huy hơn nữa vai trò trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.


Thời gian tới, các cấp Hội ND tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia các mô hình BVMT trong hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; Vệ sinh, giữ gìn cảnh quan, BVMT nông thôn và làng nghề; Phát triển mô hình BVMT gắn với xây dựng NTM. Cùng với đó, phát triển, nhân rộng các mô hình, hoạt động, cách làm hay về BVMT nông thôn, nông nghiệp. Đặc biệt là các hoạt động, mô hình về phân loại rác thải rắn sinh hoạt gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM; Hỗ trợ, đào tạo nghề và chuyển giao khoa học - công nghệ, giúp nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp xanh, sạch, thân thiện với môi trường... hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế hữu cơ.
An Nhiên
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Nông dân với chương trình môi trường nông thôn