Xây dựng, nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường
04:18 - 04/09/2022
(MTNT) - Xác định bảo vệ môi trường là một trong những hoạt động trọng tâm của các cấp Hội và phong trào nông dân, Hội Nông dân các cấp đã vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường.
Hội viên, nông dân tham gia bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới 
 

Phong trào nông dân tham gia bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới đã và đang phát huy hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân tham gia.


Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, Hội Nông dân các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, tích cực phối hợp xây dựng và nhân rộng các mô hình về bảo vệ môi trường.


Những nỗ lực đó đã góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của cán bộ, hội viên, nông dân về bảo vệ tài nguyên và môi trường, sống thân thiện với môi trường hơn, đồng thời phát huy hơn nữa vai trò trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.


Hiện nay trên địa bàn huyện Phù Ninh, Phú Thọ có 14/17 xã, thị trấn được hỗ trợ xây dựng 344 bể chứa vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng, những bể thu gom được đặt ở những vị trí phù hợp, thuận lợi cho bà con.


Hội Nông dân các xã, thị trấn phối hợp xây dựng “đoạn đường 3 sạch”, con đường hoa, trồng cây xanh, hoa, phát quang cây xanh che khuất tầm nhìn, tạo vẻ mỹ quan sạch đẹp cho đường làng ngõ xóm.


Hội phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các buổi tập huấn hướng dẫn hội viên, nông dân áp dụng các biện pháp chăn nuôi, sản xuất thân thiện với môi trường như làm hầm biogas; phân loại rác, khai thông cống rãnh; vận động các gia đình trồng và chăm sóc cây xanh, không vứt rác thải thuốc bảo vệ thực vật ra đồng ruộng, nêu cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trên các cụm, tuyến dân cư.


Hội Nông dân cơ sở phối hợp với các Tổ khuyến nông cơ sở, HTX dịch vụ nông nghiệp tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn cho bà con nông dân sử dụng thuốc BVTV thực hiện thu gom bao bì vào bể chứa theo quy định, không vứt bừa bãi gây phát tán tàn dư thuốc BVTV ra môi trường.


Việc thực hiện mô hình thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, bà con đã từ bỏ thói quen vứt vỏ bao bì bừa bãi sau khi dùng thuốc BVTV tại các bờ ruộng, mương máng, ý thức bảo vệ môi trường của hội viên, nông dân đã thay đổi tích cực.


Ngoài việc tuyên truyền, khuyến khích hội viên, nông dân bỏ rác thải thuốc BVTV vào bể chứa, định kỳ hàng tháng, Hội còn tổ chức thu gom vỏ chai, bao bì thuốc BVTV về bể chứa rác để chờ xử lý tiêu hủy theo quy định.


Các cấp Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đã hướng dẫn hội viên thu gom, phân loại rác thải của hộ gia đình, xây dựng, duy trì hiệu quả các mô hình như: "Tuyến đường nông dân tự quản”; "Nói không với túi nilon và rác thải nhựa”; "Thu gom, phân loại và xử lý rác thải, chất thải thành phân bón tại nguồn”; "Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật”, "Hàng cây nông dân”.


Đồng thời tích cực vận động cộng đồng dân cư nông thôn sử dụng nước sạch, tham gia cải thiện môi trường làng nghề; cải tạo hồ, ao, kênh, mương bị ô nhiễm; hạn chế sử dụng túi nilon và sống thân thiện với môi trường.


Hội hướng dẫn hội viên phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với BVMT, sử dụng hiệu quả phân bón an toàn, thuốc BVTV và thu gom bao bì thuốc sau khi sử dụng; xử lý chất thải trong chăn nuôi, BVMT nước trong nuôi trồng thủy sản.

 Những hoạt động của các cấp Hội đã góp phần nâng cao nhận thức và hành động của hội viên, nông dân trong sản xuất, bảo vệ môi trường.


Đến nay, các cấp Hội đã thành lập được 5 tổ thu gom bao bì, vỏ chai thuốc BVTV với 73 thành viên góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên, hướng tới phát triển nông nghiệp sinh thái bền vững, sản phẩm nông nghiệp đảm bảo an toàn thực phẩm, giảm thiểu ô nhiễm.


Các cấp Hội xây dựng 612 mô hình HND tham gia BVMT; hỗ trợ xây dựng, duy trì 79 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 151 vườn mẫu; vận động hội viên trồng mới 72 "Hàng cây nông dân”, nâng tổng số lên 203 hàng cây có gắn biển của Hội; trồng mới trên 8.160 cây xanh với chiều dài trên 22.700 m.


Việc thực hiện các mô hình đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động cụ thể về BVMT của cán bộ, hội viên, nông dân ở nhiều địa phương.


 

Gia HuyNguồn:
http://baohoabinh.com.vn/28/166975/Cac-cap-Hoi-Nong-dan-tich-cuc-tham-gia-bao-ve-moi-truong.
htm http://phuninh.phutho.gov.vn/thong-tin-tuyen-truyen/bai-viet/cat/nong-thon-moi-1440/id/hoi-nong-dan-cac-cap-trong-huyen-phu-ninh-tich-cuc-tham-gia-bao-ve-moi-truong-93559
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Nông dân với chương trình môi trường nông thôn