Ngày càng nhiều mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả
16:11 - 27/10/2021
(MTNT)- Những năm qua, các cấp Hội Nông dân trong cả nước đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia bảo vệ môi trường bằng nhiều mô hình, hoạt động thiết thực, góp phần hình thành lối sống xanh, sạch, đẹp trên địa bàn nông thôn.
Đường làng ngõ xóm ngày càng xanh- sạch- đẹp
 
Ngay từ đầu năm, Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang đã ban hành, triển khai kế hoạch thực hiện đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đến cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh. Thông qua các buổi họp, sinh hoạt định kỳ của chi, tổ hội ở ấp, khu vực, Hội Nông dân các cấp tuyên truyền về các nội dung của đề án, chính sách pháp luật về môi trường. Vận động cán bộ, hội viên nông dân chấp hành tốt các quy định về bảo vệ môi trường trong sinh hoạt, sản xuất, giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Kết quả có 76.239 lượt cán bộ, hội viên tham dự.


Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội trong tỉnh cũng đã thành lập được 5 tổ thu gom bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật với 73 thành viên, nâng tổng số lên 438 tổ với 3.216 thành viên. Song song đó, Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các Hội Nông dân thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tham gia thí điểm mô hình phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt theo kế hoạch triển khai thực hiện đề án Hậu Giang xanh.


Đến nay Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vị Thanh đã chọn 500 hộ thuộc phường I, III, IV, V, VII và xã Tân Tiến. Còn Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Ngã Bảy đã chọn được 100 hộ thuộc ấp Đông Bình, xã Tân Thành để thí điểm mô hình.


Còn tại Quảng Ngãi, 100% cơ sở Hội thuộc huyện Mộ Đức đều triển khai thực hiện mô hình “Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật” và mô hình “Nói không với thuốc diệt cỏ cháy, cỏ khai hoang trong sản xuất nông nghiệp”.


Sau 2 năm triển khai các mô hình “Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật” và “Nói không với thuốc diệt cỏ cháy, cỏ khai hoang trong sản xuất nông nghiệp”, 100% hội viên ở các chi, tổ hội đều ký cam kết thực hiện tốt công tác BVMT trong đời sống, sản xuất, trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Thời gian tới, Hội sẽ triển khai mô hình “Hàng cây ơn Bác”, góp phần hình thành các tuyến đường nông thôn xanh, sạch, đẹp, văn minh.  

 
Hội Nông dân huyện Ba Tơ thì chỉ đạo các cơ sở Hội triển khai mô hình phân loại rác thải tại nhà và xây dựng lò đốt rác ở các thôn, khu dân cư vùng cao. Hội viên sẽ thực hiện phân loại rác tại nhà trước khi mang ra lò đốt và tự giác tiêu hủy khi lò đầy rác.


Hội Nông dân các xã Ba Vì, Ba Cung, Ba Tô, Ba Liên đã thực hiện tốt mô hình phân loại rác thải tại nhà và xây dựng 8 lò đốt rác, với kinh phí hơn 20 triệu đồng.  


Từ năm 2015 đến nay, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã vận động được hơn 450.000 lượt người tham gia vào các hoạt động BVMT ở nông thôn, xây dựng trên 1.700 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Các mô hình “Nhà sạch - đường đẹp” của nông dân huyện Nghĩa Hành, mô hình “Cánh đồng xanh” của nông dân huyện Mộ Đức, mô hình “Lò đốt rác” của nông dân huyện Minh Long, Ba Tơ... đã đem lại những hiệu quả thiết thực, góp phần thay đổi nếp sống văn hóa, thân thiện với môi trường.
 

Hội Nông dân tỉnh Nam Định chỉ đạo 10/10 huyện, thành Hội xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp với các ngành để thực hiện các chương trình, hoạt động tham gia bảo vệ môi trường; đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương để Hội đứng ra đảm nhận tổ chức thực hiện các hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội. Đưa chỉ tiêu bảo vệ môi trường thành một trong các chỉ tiêu chính để đánh giá, xếp loại công tác Hội hàng năm.


Các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông phân về phân bón, chế phẩm sinh học xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp và chất thải chăn nuôi; sử dụng chế phẩm vi sinh SUMITRI để xử lý rơm rạ sau thu hoạch góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường ở nông thôn. Đồng thời thành lập các tổ tự quản vệ sinh môi trường; hàng tháng tổ chức cho hội viên, nông dân ra quân dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nạo vét cống rãnh thoát nước ở khu dân cư, chăm sóc tuyến đường hoa, hàng cây nông dân tự quản, cải tạo chỉnh trang khuôn viên gia đình, giữ cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.


Hội Nông dân các cấp trong tỉnh còn tích cực chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các mô hình về bảo vệ môi trường như: Mô hình “Thu gom, phân loại và xử lý rác thải, chất thải nông thôn”;mô hình “Sử dụng và quản lý sau sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp”;mô hình “Thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình”


Đặc biệt là mô hình “Thu gom, phân loạirác thải sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón tại hộ gia đình”được triểnkhai từ năm 2018 đã nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của chính quyền địa phương và các ban, ngành cùng sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân. Hội Nông dân các cấp cùng chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho các hộ dân tham gia mô hình với tổng số tiền 5.232,91 triệu đồng.


Mô hình được nhân rộng trên địa bàn 115 xã/thị trấn, trong đó có 68 đơn vị Hội cơ sở trực tiếp vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân tham gia thực hiện mô hình; 65 cơ sở Hội phối hợp cùng các ngành, đoàn thể cùng cấp triển khai xây dựng mô hình. Số chi Hội tham gia thực hiện mô hình là 1.256/3.167 chi Hội.


Các hộ dân đã trang bị 35.221 thùng ủ rác, đào được 30.110 hố ủ rác thải hữu cơ có nắp đậy để xử lý rác thải hữu cơ ngay tại hộ gia đình. Tiêu biểu là các đơn vị: Hội Nông dân huyện Hải Hậu có 100% số chi Hội trên địa bàn 34/34 xã, thị trấn thực hiện mô hình; Hội Nông dân huyện Vụ Bản trực tiếp vận động và phối hợp cùng các đoàn thể nhân rộng mô hình trên địa bàn 100% xã, thị trấn.


Bên cạnh đó, Hội Nông dân các huyện, thành phố tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình đảm bảo vệ sinh môi trường như mô hình “Hàng cây nông dân” ở huyện Nghĩa Hưng, Vụ Bản; mô hình“Xây dựng tuyến phố, ngõ xóm không có rác thải” ở thành phố Nam Định; mô hình “Vườn kiểu mẫu” ở huyện Hải Hậu; mô hình “Tuyến đường nông dân tự quản” ở huyện Mỹ Lộc, thành phố; mô hình “Thu gom bao bì, thuốc BVTV” ở 133 xã/thị trấn các huyện Nam Trực, Ý Yên, Nghĩa Hưng, Hải Hậu; mô hình “Tổ tự quản vệ sinh môi trường”được nhân rộng trên địa bàn 116 xã/phường/thị trấn, tiêu biểu Hội Nông dân huyện Vụ Bản có 100% số chi Hội Nông dân có tổ tự quản, mỗi chi Hội có ít nhất một tuyến đường nông dân tự quản.


Qua việc duy trì, phát triển các mô hình bảo vệ môi trường, tình trạng xả rác, xả thải bừa bãi tại những khu vực nông thôn đã giảm đáng kể. Ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường tại nơi ở, cũng như trong sản xuất của hội viên nông dân từng bước được nâng lên.
 

Phương Lâm
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Nông dân với chương trình môi trường nông thôn