Các cấp Hội cụ thể hóa hoạt động bảo vệ môi trường
14:11 - 06/08/2021
(MTNT)- Những năm gần đây, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của hội viên, nông dân trong công tác bảo vệ môi trường góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.
Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất gắn với bảo vệ môi trường hiệu quả


Bằng nhiều hoạt động thiết thực, các cấp Hội trong tỉnh Bắc Kạn đã và đang góp phần làm chuyển biến nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường nông thôn, đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội trong tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn nông thôn, làm cho môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp.

 
Hiện nay, các cấp Hội đã xây dựng và duy trì 695 mô hình, điển hình có các chi Hội thuộc xã Quân Hà, huyện Bạch Thông; xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới; xã Địa Linh, huyện Ba Bể.


Với sự tham gia tích cực của hội viên, nông dân đã góp phần xây dựng hệ thống đường giao thông liên thôn, kênh mương nội đồng và các công trình công cộng ở các địa phương ngày càng khang trang, sạch đẹp, làm thay đổi bộ mặt nông thôn của tỉnh.

 
Bên cạnh đó, Hội ND các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm như: Hướng dẫn thực hiện mô hình trồng Bí xanh thơm, lúa Nếp Tài, dong riềng hữu cơ tại xã Yến Dương (huyện Ba Bể); mô hình canh tác lúa Japonica, lúa Bao Thai, trồng gừng tại xã Phương Viên (huyện Chợ Đồn); mô hình trồng dong riềng hữu cơ xã Côn Minh (huyện Na Rì).

 
Ngoài ra, Hội hỗ trợ xây dựng mô hình canh tác lúa thân thiện với môi trường theo kỹ thuật SRI tại huyện Chợ Đồn, Ba Bể, đến nay đã vận động hội viên nông dân ký cam kết thực hiện canh tác SRI trong vụ xuân năm 2021 với tổng diện tích 9,37 ha.


Các mô hình đều đạt kết quả tốt, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ người dân, nâng cao chất lượng nông sản, được người dân đồng tình hưởng ứng.
 

Ngoài ra, Hội còn tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân tận dụng phế phẩm nông nghiệp ủ phân vi sinh, giảm dần và không sử dụng phân bón hoá học và thuốc trừ sâu hoá học, thuốc trừ cỏ trong sản xuất nông nghiệp; phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động với hình thức phong phú như: Tập huấn, Hội thi “Tìm hiểu kiến thức sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn”, vận động được hơn 56 nghìn hộ gia đình, cá nhân ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
 

Mặt khác, hội viên còn thường xuyên duy trì các hoạt động vệ sinh, chỉnh trang nhà cửa, đường làng, ngõ xóm, đồng ruộng, thu gom rác thải, thuốc bảo vệ thực vật và phối hợp tổ chức các hoạt động trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải; hỗ trợ, hướng dẫn các cơ sở xây dựng các bể chứa để thu gom bao bì thuốc BVTV trên các cánh đồng; tuyên truyền, khuyến khích cộng đồng không sử dụng túi nilon khó phân huỷ và các sản phẩm nhựa dùng một lần; vận động hội viên, nông dân thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, phân loại, thu gom, tái sử dụng; phối hợp tổ chức tuyên truyền về nông thôn mới, bảo vệ môi trường cho hội viên, nông dân; vận động hiến đất, đóng góp ngày công lao động tu sửa đường, kênh mương.


Hội ND tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, đặc biệt là tham gia các hoạt động hưởng ứng sự kiện, chủ điểm lớn về môi trường như hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường...Viết tin bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên website HND tỉnh, bản tin nông dân Thanh Hóa, trong các buổi sinh hoạt chi Hội...


Ngoài ra, các cấp Hội còn phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức bảo vệ môi trường; kỹ thuật thu gom, phân loại rác thải của hộ gia đình, thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật.


 Thông qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân và mọi tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường; Luật Đa dạng sinh học; Luật Biển; Luật Tài nguyên nước; Luật Đất đai, góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn.


Hàng năm, Hôi ND tỉnh đưa chỉ tiêu “tham gia xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu” thành một trong những chỉ tiêu chính để đánh giá, xếp loại.


Đến nay, các cơ sở Hội trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được trên 300 mô hình bảo vệ môi trường như: Mô hình “Thu gom, phân loại và xử lý rác thải, chất thải nông thôn”, mô hình “Thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình”...


27/27 huyện, thị, thành hội đã xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp với các ngành để thực hiện các chương trình, hoạt động tham gia bảo vệ môi trường; chỉ đạo mỗi cơ sở hội xây dựng được 1 mô hình mới hoặc duy trì và nhân rộng 1 mô hình có hiệu quả về bảo vệ môi trường.


Hội ND các xã, thị trấn huyện Quảng Xương tổ chức cho các chi, tổ Hội đăng ký các chỉ tiêu như: không có người vi phạm bảo vệ môi trường, không có hộ sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp không an toàn, giao chỉ tiêu xây dựng các mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường đến tận chi hội và căn cứ tình hình thực tế ở địa phương lựa chọn mô hình cho phù hợp.

 
Đối với việc xử lý môi trường chăn nuôi nông hộ, hội chủ động phối hợp với các ngành chức năng tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi theo quy trình an toàn. Hiện trên địa bàn huyện có hơn 1.000 hộ chăn nuôi áp dụng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường bằng biện pháp xây bể hoặc sử dụng bể bi-ô-ga vừa tiết kiệm chi phí chất đốt, vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

 
Bên cạnh đó, hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới 5-6 và Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn, hằng năm, Hội ND huyện đều phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức lễ phát động hưởng ứng với sự tham gia của các cán bộ, hội viên nông dân.


 Đồng thời chỉ đạo các cơ sở hội trong huyện tổ chức nhiều hoạt động thu hút hàng nghìn cán bộ, hội viên nông dân tham gia như: Chăm sóc hàng cây nông dân, ra quân dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng; khơi thông cống rãnh, thu gom và xử lý rác thải tồn đọng đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp; tham gia kẻ vẽ và treo hàng nghìn khẩu hiệu, pa-nô, áp phích tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
 

 Để đẩy mạnh và thể hiện rõ hơn nữa vai trò của nông dân trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn, các cấp Hội  đã chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng, thay đổi hành vi và thái độ về bảo vệ môi trường cho hội viên; hướng dẫn và vận động hội viên nông dân thu gom, phân loại chất thải ngay tại gia đình; huy động sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động giám sát, quản lý chất thải nông thôn.

 
Bên cạnh đó, Hội còn tổ chức các lớp tập huấn cung cấp kiến thức, kỹ năng về thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý rác thải; nâng cao ý thức bảo quản, giữ gìn nguồn nước sạch, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, không xả, vứt rác thải bừa bãi.
 

 Đồng thời, tổ chức các sự kiện, chiến dịch truyền thông về chống ô nhiễm môi trường và tích cực bảo vệ môi trường nông thôn nhằm thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia.


Vận động hội viên hạn chế tình trạng đốt rơm rạ sau thu hoạch, mỗi gia đình tự thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, hình thành và duy trì các tổ thu gom xử lý rác thải ở tất cả các thôn, xóm, khu dân cư.
 
 
Công tác bảo vệ môi trường đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên, nông dân, nâng cao vai trò của Hội, góp phần làm thay đổi cảnh quan làng xóm thêm sáng - xanh - sạch - đẹp.
 
Phúc Tuyên
Nguồn:
https://baothanhhoa.vn/moi-truong/mo-hinh-nong-dan-voi-cong-tac-bao-ve-moi-truong/127571.
htm http://hoinongdan.backan.gov.vn/Pages/tin-tuc-hoat-dong-387/cong-tac-xay-dung-hoi-417/nhan-rong-mo-hinh-bao-ve-moi-trub-2592287eea1b6a46.aspx
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Nông dân với chương trình môi trường nông thôn