Người dân thôn Sủng Là đã biết dùng nhà tiêu hợp vệ sinh
16:43 - 28/10/2020
(MTNT)- Việc triển khai và thực hiện mô hình xây dựng Nhà tiêu hợp sinh thái bảo vệ môi trường đã làm thay đổi nhận thức của các hộ dân, góp phần cải thiện tình hình vệ sinh môi trường ở nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp tại xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
NGoài tham gia xây dựng nông thôn mới, hội viên, nông dân còn tích cực tham gia phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Xã Sủng Là, là xã biên giới của huyện Đồng Văn, với tổng diện tích đất tự nhiên là 1.636,55 ha; xã quản lý 4,450 km đường biên giới, trong đó có 07 cột mốc (gồm 05 mốc chính và 02 mốc phụ), mốc chính từ 395 đến mốc 399, 02 mộc phụ 395.1, 395.2. Phía bắc tiếp giáp với Trấn Đổng Cán, huyện Ma Li Pho - Tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, phía đông tiếp giám với xã Sà phìn, phía Nam tiếp giáp với xã Sảng Tủng, Phố Cáo, phía tây tiếp giáp với Thị trấn Phó Bảng.


Xã có 4 thôn biên giới với tổng số hộ của toàn xã là 812 hộ 4.133 khẩu. Trong đó: hộ nghèo là 317 hộ 1.544 khẩu chiếm 39,04%, hộ cận nghèo là 347 hộ 1.887 khẩu chiếm 42,75%, hộ không nghèo là 148 hộ 702 khẩu chiếm 18,23%; Có 6 dân tộc anh, em sinh sống (Mông, Lô Lô, Hán, Tày, Dao, Giấy) trong đó dân tộc Mông chiếm 91%.


Cơ cấu kinh tế của xã chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, thu nhập chính của các hộ nông dân trên địa bàn xã chủ yếu từ sản phẩm chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng trọt.


Đến nay, xã đã xây dựng 4 mô hình “Sạch nhà, tốt cây” tại các thôn bản. Định kỳ hàng tháng tổ chức cho hội viên nông dân và nhân dân duy trì các hoạt động thu gom rác thải, tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm.


Tuy nhiên, đa số những hộ dân nơi đây chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh. Đây là những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, mầm mống phát sinh dịch bệnh trên địa bàn xã, ảnh hưởng sức khoẻ cộng đồng, mất cân bằng môi trường nông thôn.


Xuất phát từ tình hình trên, được sự quan tâm đặc biệt của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Hà Giang lập Dự án “Xây dựng mô hình nhà tiêu khô hai ngăn sinh thái bảo vệ môi trường”cho hội viên, nông dân trong xã nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vệ sinh môi trường, từ đó đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành cùng toàn thể nhân dân trong xã tích cực tham gia bảo vệ môi trường nông thôn sạch đẹp, góp phần nâng cao sức khoẻ và chất lượng cuộc sống cho nhân dân ở nông thôn.


Năm 2019 Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng mô hình Nhà tiêu sinh thái bảo vệ môi trường cho 20 hộ/20 nhà tiêu.
 

Hội Nông dân tỉnh  vận động và hướng dẫn hội viên, nông dân đóng góp ngày công, chi phí vận chuyển vật liệu xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh bảo vệ môi trường và kết quả đã xây dựng được 20 nhà vệ sinh hợp vệ sinh.


 Việc xây dựng mô hình trên địa bàn, đã làm cho người dân  nhận thức được lợi ích to lớn của việc xây nhà tiêu sinh thái bảo vệ môi trường là phục vụ cho chính gia đình mình.Qua đó hội viên tích cực chỉnh trang nhà ở, xây dựng chuồng trại chăn  nuôi hợp vệ sinh, xây dựng hàng rào xanh, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường ở khu dân cư.
 

Lâm Uyên
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Nông dân với chương trình môi trường nông thôn