Hội ND cấc cấp tích cực bảo vệ môi trường
10:36 - 06/10/2020
(MTNT) - Thời gian qua, các cấp Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nâng cao ý thức, xây dựng những mô hình hay về bảo vệ môi trường nhằm góp phần bảo vệ môi trường nông thôn.
Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất gắn với bảo vệ môi trường hiệu quảNhững năm qua, Hội ND xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân trong xã đã đóng góp trên 100 triệu đồng; trên 1.300 ngày công; hiến trên 4.500m2 đất ở, đất sản xuất và hàng rào, trên 2.250 cây các loại để xây dựng cơ sở hạ tầng và các thiết chế văn hóa ở khu dân cư, góp phần cùng toàn xã về đích nông thôn mới.


Hội ND xã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày môi trường thế giới; Tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường; Chiến dịch ra quân tổng dọn vệ sinh vào ngày 15 hàng tháng do Hội Nông dân huyện phát động… qua đó góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường ở nông thôn.


Hội ND xã đã chủ động xây dựng các mô hình điểm “Hội ND với công tác bảo vệ môi trường” như: Mô hình ống bi thu gom rác thải nội đồng, phân loại, xử lý chất thải rắn, chất thải sinh hoạt tại hộ gia đình và cộng đồng dân cư; mô hình nông dân tự quản đã được nhân rộng ở nhiều chi Hội, từng bước nâng cao nhận thức về xu thế phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, từ đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm của hội viên, nông dân trong tham gia thực hiện bảo vệ môi trường nông thôn.


Từ đầu năm 2019 đến nay, Hội ND các cấp trong tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường cho trên 1.300 hội viên, nông dân về các nội dung như: Phòng chống rác thải nhựa; sử dụng vật tư nông nghiệp an toàn trên cây ăn quả và tập huấn tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho trên 300 cán bộ hội các cấp.


Ngoài ra, Hội còn tổ chức hội thi “Nông dân tham gia tìm hiểu kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường” tại huyện Lộc Bình với hình thức, nội dung phong phú, giúp người dân dễ nhớ, dễ hiểu, tạo phong trào thi đua tìm hiểu pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường trong cán bộ, hội viên, nông dân.


Hội ND các cấp vận động xây dựng mới được 144 mô hình bảo vệ môi trường, nâng tổng số mô hình toàn tỉnh lên 510 mô hình.


Phong trào nông dân tham gia bảo vệ môi trường là một trong những nội dung trọng tâm hội nông dân tỉnh Bình Phước phát động gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


Theo đó, hội viên tích cực phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; song song tham gia phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...


Cụ thể hóa bằng việc phát quang bụi rậm quanh nhà, quanh xóm, trồng hoa, cây xanh; thu gom rác thải nhựa, bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng; xây dựng các mô hình xử lý chất thải trong sinh hoạt ở địa bàn nông thôn...


Nhiều cơ sở Hội đã có cách làm hay, hiệu quả, tiêu biểu như: Hội ND thị xã Phước Long có 20 mô hình nông dân bảo vệ môi trường nông thôn như: “Con đường tự quản”, “Thu gom vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật”, “Con đường không rác”.


Phong trào nông dân bảo vệ môi trường ở huyện Lộc Ninh cũng đã được triển khai, lan tỏa sâu rộng đến các chi hội.


Huyện Lộc Ninh có 131 chi Hội Nông dân. Mỗi chi Hội xây dựng 1 mô hình nông dân bảo vệ môi trường, chủ yếu thu gom rác thải.


Hội viên hưởng ứng rất tích cực, mỗi gia đình tự thực hiện theo phương châm “3 sạch” (sạch nhà, sạch vườn, sạch đường làng, ngõ xóm).


Với những nỗ lực, thời gian qua các cơ sở hội nông dân trên toàn tỉnh đã làm tốt công tác vận động hội viên, nông dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường.


Tính đến nay, trên địa bàn đã xây dựng được 137 mô hình tiêu biểu nông dân bảo vệ môi trường nông thôn thu hút hàng ngàn hội viên nông dân tham gia.


Từ đó đã và đang góp phần đưa tiêu chí về môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới về đích sớm hơn.


Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh, xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nâng cao nhận thức, chấp hành các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường.


 
Lưu Kỳ
 
 
Nguồn:
http://hoinongdanquangbinh.org.vn/vi/news/Mo-hinh-Dien-hinh/Hoi-Nong-dan-xa-Hoa-Hop-voi-cong-tac-bao-ve-moi-truong-gop-phan-xay-dung-Nong-thon-moi-917/
https://baobinhphuoc.com.vn/Content/nong-dan-chung-tay-bao-ve-moi-truong-402115
http://baolangson.vn/xa-hoi/303069-nang-cao-y-thuc-bao-ve-moi-truong-cho-hoi-vien-nong-dan.html


 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Nông dân với chương trình môi trường nông thôn