Nhiều bất cập trong xử lý rác thải nông thôn
09:51 - 06/09/2020
(MTNT) -  Thống kê của Bộ TN&MT, bình quân, lượng chất thải sinh hoạt nông thôn phát sinh trong cả nước khoảng 32.000 tấn/ngày. Song tỷ lệ thu gom còn thấp.
Chất thải rắn được thu gom và xử lý không hợp vệ sinh chiếm diện tích lớn ở nhiều địa phương


Theo đó, tại các trung tâm đạt khoảng từ 40 – 50% so với lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh; tại các vùng nông thôn cao tại các vùng sâu, vùng xa nhưng vẫn còn nhiều bất cập.


Ước tính, các vùng nông thôn ở Nghệ An hàng ngày phát sinh ra môi trường gần 900 tấn rác thải; hầu hết, các chất thải vẫn để lẫn lộn (gồm chất thải có khả năng phân hủy và khó phân hủy).


Riêng tại khu vực vùng sâu, vùng xa, vẫn còn phổ biến tình trạng xả rác thải sinh hoạt tại vườn hoặc những địa điểm công cộng như: Chợ, đường giao thông điểm giáp ranh giữa các thôn, xóm.


Ở Bắc Ninh, mỗi ngày người dân nông thôn thải ra gần 400 tấn rác sinh hoạt các loại nhưng chỉ có hơn 20% được thu gom, tập kết vào nơi quy định để xử lý.


Những làng nghề thuộc thị xã Từ Sơn và các huyện: Yên Phong, Gia Bình, lượng rác thải từ các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp được người dân tự do thải ra đường, cống rãnh, bờ đê...


Toàn tỉnh có 125 xã, phường, thị trấn nhưng hiện mới chỉ có 3 địa phương là thị trấn Hồ (huyện Thuận Thành), thị trấn Phố Mới (huyện Quế Võ), thị trấn Chờ (huyện Yên Phong) đã thành lập Hợp tác xã dịch vụ - môi trường.


Còn lại một số thôn, cụm công nghiệp, làng nghề tuy có tổ vệ sinh môi trường nhưng hiệu quả hoạt động thấp. Khối lượng chất thải rắn, chất thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn tại Tuyên Quang phát sinh khoảng 202 tấn/ngày.Dự báo đến năm 2025, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát thải là 285 tấn/ngày. Nếu tỷ lệ thu gom rác thải tại khu vực đô thị đạt trên 96% thì tại khu vực nông thôn, tỷ lệ này chỉ đạt khoảng 30%, tương đương 60,6 tấn/ngày.


Trên địa bàn tỉnh hiện có 11 đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn, chất thải sinh hoạt khu vực nông thôn.


Tuy nhiên, do thiếu phương tiện thời gian thu gom không đồng nhất nên tình trạng chất thải rắn, chất thải sinh hoạt vẫn tồn đọng trong khu dân cư. Hầu hết, ở các thôn phải từ 2 - 3 ngày, thậm chí có nơi 5 ngày mới thu gom một lần.


Điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt thường bố trí ở đầu thôn, xóm, mặt đường giao thông chính của xã nhưng không được che đậy kín dẫn đến ô nhiễm môi trường và làm xấu cảnh quan xóm, làng.


Thực trạng này đòi hỏi các địa phương cần phải có sự thay đổi về lâu dài theo hướng chuyên nghiệp trong việc thu gom, xử lý rác thải.


Thực tế, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn chỉ mới đạt khoảng từ 40 - 55%. Chất thải rắn được thu gom và xử lý bằng biện pháp chôn lấp không hợp vệ sinh chiếm diện tích lớn.


Trong khi đó mô hình xử lý, thu gom rác chủ yếu là giao cho các tổ tự quản của thôn, xã trong khu dân cư đem vận chuyển đến điểm tập kết, doanh nghiệp thu gom sẽ vận chuyển từ các điểm tập kết về khu xử lý tập trung của huyện, thành phố.


Vì thế, khi phương tiện xe gom không đủ, không đúng quy cách, thời gian thu gom không thống nhất… dẫn tới rác tồn đọng trong các khu dân cư.


Ngoài ra, vấn đề xử lý rác thải ở nông thôn hiện cũng đang gặp nhiều bất cập. Việc quy hoạch không hợp lý đã dẫn đến tình trạng mỗi xã có một lò đốt chất thải; cóbãi chôn lấp chất thải nhưng không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


Việc đầu tư cho công tác quản lý chất thải sinh hoạt nông thôn cũng chưa được quan tâm đúng mức, gây khó khăn trong việc lựa chọn công nghệ xử lý phù hợp với các điều kiện, đặc điểm kinh tế, xã hội, tự nhiên từng địa phương, từng vùng miền.


Để khắc phục những hạn chế trên, các địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng; rà soát, đánh giá việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; thường xuyên tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn; chủ động bố trí từ ngân sách cấp huyện và cấp xã để kịp thời hỗ trợ chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải; khuyến khích phát triển các mô hình thu gom, xử lý rác bằng công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường.

Kim Ngân


Nguồn:
https://nhandan.com.vn/baothoinay-xahoi-vande/xu-ly-rac-thai-nong-thon-581300/
https://khanhvinh.khanhhoa.gov.vn/tin-chi-tiet/id/4117/Thu-gom,-xu-ly-rac-thai-o-khu-vuc-nong-thon--Co-chuyen-bien
https://baotainguyenmoitruong.vn/nan-giai-voi-rac-thai-nong-thon-303889.html

Kim Ngân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Nông dân với chương trình môi trường nông thôn