2 tháng đầu năm cả nước phát sinh 24 ổ dịch tả lợn Châu Phi
09:52 - 09/03/2020
Từ đầu năm 2020 đến nay, cả nước chỉ phát sinh thêm 24 ổ dịch tả lợn Châu Phi với gần 20.000 con lợn bị mắc bệnh phải tiêu hủy.
Cả nước còn 206 xã thuộc 79 huyện của 28 tỉnh, thành phố có dịch tả lợn Châu Phi chưa qua 30 ngày. Ảnh: Nguyên Huân


Theo Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), tháng 1/2020 bệnh dịch tả lợn Châu Phi phát sinh thêm 22 xã, số lợn buộc phải tiêu hủy trên 12.000 con. Tháng 2/2020 bệnh dịch tả lợn Châu Phi phát sinh thêm 2 xã tại 2 tỉnh Hòa Bình và Quảng Bình, số lợn buộc phải tiêu hủy 7.435 con, giảm 62% so với tháng 1/2020. Riêng tháng 3/2020, tính đến ngày 3/3/2020 số lợn tiêu hủy mới chỉ là 520 con.
 

Hiện nay, cả nước còn 206 xã thuộc 79 huyện của 28 tỉnh, thành phố chưa qua 30 ngày. Đã có 8.344 xã, chiếm trên 98% tổng số xã có dịch, 35 tỉnh có 100% số xã đã qua 30 ngày, 24 tỉnh, thành phố có trên 85% số xã đã qua 30 ngày.
 

Từ đầu năm 2020 đến nay, bệnh dịch tả lợn Châu Phi chủ yếu xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không áp dụng hoặc có áp dụng nhưng chưa bảo đảm yêu cầu vệ sinh phòng dịch, an toàn sinh học.
 

Điều đáng mừng là đến thời điểm này các doanh nghiệp, trang trại, HTX chăn nuôi lợn quy mô lớn đã cơ bản hoàn thiện được quy trình chăn nuôi an toàn sinh học phòng, chống hiệu quả dịch tả lợn Châu Phi, là tiền đề quan trọng để tái đàn, tăng đàn phục hồi ngành chăn nuôi lợn tại Việt Nam trong giai đoạn tới.

Nguồn: NNVN
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Nông dân với chương trình môi trường nông thôn