Hội ND An Giang: Tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân sử dụng nước sạch
16:23 - 25/12/2019
(MTNT)- Đến nay, toàn tỉnh có 521.767 nguồn cấp nước phục vụ sinh hoạt hộ gia đình, trong đó nguồn nước máy là chủ yếu, chiếm 91,25%, còn lại các nguồn cấp nước nhỏ lẻ và các nguồn nước khác, chiếm 8,75%.
Hiện toàn tỉnh có 521.767 nguồn cấp nước phục vụ sinh hoạt hộ gia đình (Ảnh minh họa)


Hội ND các cấp quan tâm tuyên truyền vận động hội viên, nông dân sử dụng nước sạch phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày và phục vụ sản xuất nông nghiệp.
 
 
Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,06%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo quy định đạt 87,89%; tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh đảm bảo 3 sạch đạt 86,13%; tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường đạt 80,9%.
Anh Huy
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Nông dân với chương trình môi trường nông thôn