Hội ND huyện Nam Trực (Nam Định): Xây dựng 2.930 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật
11:24 - 28/11/2019
(MTNT)- Từ năm 2013 đến nay, Hội ND huyện đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện và đảng ủy, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện mô hình “Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật”. 
Các cấp Hội đã xây dựng nhiều mô hình bảo vệ môi trường như “Tuyến đường nông dân tự quản”, “Con đường không rác thải”, “Thu gom, phân loại và xử lý rác thải, chất thải nông thôn”…


Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 2.930 bể chứa tại các cánh đồng. Một số xã như: Nam Tiến, Nam Hùng đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Kỹ thuật tài nguyên môi trường với chi phí 18 triệu đồng/năm để vận chuyển, xử lý nguồn rác thải độc hại này theo quy định.
 
 
Đến nay, toàn huyện đã thực hiện được 3 cuộc vệ sinh môi trường tại 163 nghĩa trang nhân dân trên địa bàn 18 xã, thị trấn. Một số đơn vị làm tốt như Hội ND các xã: Nam Thắng, Điền Xá, Nam Mỹ, Nam Hoa, Nam Hồng, Nam Hùng…
 
 
Hội ND huyện còn phối hợp với Ban Kinh tế - Hội ND tỉnh xây dựng mô hình “Phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình” tại xã Nam Hùng. 34 hộ nông dân tham gia mô hình thuộc chi Hội thôn Rục Kiều được tuyên truyền, tập huấn kiến thức về xử lý rác thải hữu cơ, được nhận hỗ trợ thùng chứa chế phẩm xử lý rác.
 
 
Các cấp Hội đã xây dựng nhiều mô hình bảo vệ môi trường như: Hội ND xã Nam Tiến với mô hình “Dòng sông không rác thải”; Hội ND xã Nam Hùng đảm nhận “Con đường không rác thải” ven sông Châu Thành; Hội ND xã Nam Toàn đảm nhận “Con đường không rác thải” ven đường S2; Hội ND xã Nam Mỹ thực hiện mô hình “Tuyến đường nông dân tự quản”; Hội ND xã Nam Hoa với mô hình “Thu gom, phân loại và xử lý rác thải, chất thải nông thôn”…
 
 
Các hoạt động trên đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của hội viên, nông dân trong bảo vệ môi trường, hoàn thành tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Gia Sơn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Nông dân với chương trình môi trường nông thôn