Bình Định: Phát huy vai trò bảo vệ môi trường của hội viên, nông dân
16:00 - 29/08/2019
(MTNT) – Những năm qua, công tác bảo vệ môi trường nông thôn luôn được Ban Thường vụ Hội ND tỉnh quan tâm và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội. Trên cơ sở đó, tỉnh Hội phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên & Môi trường chỉ đạo Hội ND các huyện, thành, thị triển khai tới 100% cơ sở Hội tham gia ký kết các quy ước, hương ước về bảo vệ môi trường.

Hội ND tỉnh lựa chọn tiêu chí môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới để đưa vào nhiệm vụ hàng năm của các cấp Hội đã phát huy hiệu quả, giúp hội viên, nông dân nâng cao nhận thức và chuyển thành hành động bảo vệ môi trường


 
Hội ND tỉnh còn chỉ đạo các cấp Hội tập trung xây dựng chương trình phối hợp hoạt động gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như gắn với cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng khu dân cư và gia đình văn hóa”. Đồng thời, đẩy mạnh việc vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn môi trường xanh- sạch- đẹp ở khu dân cư. Từ đó, tỉnh Hội lựa chọn tiêu chí môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới và đưa vào nhiệm vụ hàng năm của các cấp Hội để tích cực chỉ đạo thực hiện.

 
Công tác tuyên truyền, vận động luôn được các cấp Hội trong tỉnh xác định có vai trò hết sức quan trọng. Hội ND tỉnh phối hợp với ngành chức năng tổ chức tập huấn về: Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường; chính sách pháp luật, công tác quản lý của Nhà nước về bảo vệ môi trường; kỹ năng và phương pháp truyền thông vận động hội viên, nông dân nói riêng và nhân dân nói chung tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước sạch nhằm thay đổi hành vi về vệ sinh môi trường… cho đội ngũ cán bộ Hội ND cấp huyện và cơ sở.

 
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền giáo dục còn được các cấp Hội tổ chức lồng ghép phổ biến thông qua các buổi sinh hoạt chi Hội, Câu lạc bộ, các hội nghị… nhằm tăng tính hiệu quả. Hoạt động này thường tập trung áp dụng chủ yếu ở các địa bàn có làng nghề hoặc các khu đô thị; đặc biệt là tuyên truyền cho hội viên, nông dân ở khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc.

 
Đồng thời, tỉnh Hội thường xuyên tích cực triển khai các hoạt động nhằm hưởng ứng các chiến dịch truyền thông “Tuần lễ Nước sạch vệ sinh môi trường”, “Ngày Môi trường thế giới” bằng nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể. Ngoài ra, nhiều cơ sở Hội xây dựng Tổ nông dân tự quản "Đường làng, ngõ xóm sạch, đẹp", phát động triển khai phong trào xây dựng mô hình “Sạch từ nhà ra ngõ", "Sạch đồng tốt ruộng đẹp quê hương"; phối hợp với các cơ quan tuyên truyền để kịp thời đưa tin phản ánh những hoạt động của Hội ND trong các chiến dịch truyền thông cũng như biểu dương kịp thời các gương điển hình về bảo vệ môi trường...

 
Cùng với đó, các cấp Hội đã tập trung phối hợp xây dựng 179 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn; xây dựng hơn 3.000 mô hình bể thu gom vỏ chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật nguy hại được đặt trên các đồng ruộng tại những xã đăng ký xây dựng nông thôn mới.

 
Hội ND tỉnh cũng đã phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh xây dựng 162 bể thu gom tại 10 xã đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2016.


Năm 2017, Hội phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường xây dựng 01 mô hình quản lý thu gom và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật đồng ruộng theo quy cách mới tại xã Mỹ Tài- huyện Phù Mỹ; đồng thời, xây dựng 04 mô hình xử lý mùi hôi bằng chế phẩm vi sinh AT-YTB cho các hộ chăn nuôi tại một số huyện gồm: Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh.

 
Hội cũng phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về bảo tồn đa dạng sinh học, ngăn ngừa và diệt trừ sinh vật ngoại lai xâm hại cho 770 cán bộ, hội viên, nông dân của các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức sơ kết việc thực hiện Đề án “Hội nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015- 2020”; xây dựng chi Hội “xanh - sạch - đẹp” tại các huyện: Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước và thị xã An Nhơn...

 
Nhiều cơ sở Hội đã có những cách làm hay, sáng tạo giúp công tác bảo vệ môi trường đạt hiệu quả. Qua đó, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới tại địa phương, xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng sáng- xanh- sạch- đẹp.


Thời gian qua, Hội ND thành phố Quy Nhơn đã tập trung việc triển khai mô hình “Hội ND tham gia bảo vệ môi trường nông thôn” ở các địa phương và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực từ cơ sở.

 
Theo đó, Hội ND các xã Nhơn Hải, Nhơn Lý, Nhơn Châu đẩy mạnh việc triển khai thực hiện mô hình “Tuyến đường nông dân tự quản” với nhiều nội dung cụ thể như: Không vứt rác thải sinh hoạt bừa bãi, bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định tại các điểm tập trung; tổ chức cho các hộ dân ký cam kết bảo vệ môi trường, không đổ rác ra biển; tổ chức các buổi ra quân dọn vệ sinh, khơi thông các hố ga; thu gom rác trên các bãi biển; chăm sóc các đoạn đường “Nông dân tự quản”...

 
Đáng chú ý, Hội ND xã Nhơn Lý đã chủ động phối hợp với ngành chức năng ở địa phương tổ chức cuộc vận động hội viên, nông dân ra quân tổng dọn vệ sinh bãi biển để làm sạch môi trường. Đồng thời, Hội phối hợp với Trung tâm nghiên cứu bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD) tổ chức chuỗi sự kiện truyền thông để tăng cường nhận thức bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản với một số hoạt động như: Dọn vệ sinh bãi biển; quan trắc đánh giá rạn san hô khu vưc Bãi Dứa, hòn Sẹo; lặn bắt sao biển gai; vẽ tranh bích họa tuyên truyền cấm xả rác...

 
Ngoài ra, còn nhiều hoạt động, mô hình phong phú khác được các cấp Hội cơ sở triển khai như: Hội ND xã Nhơn Hội vận động người dân trồng cây xanh trước nhà để tạo cảnh quan sáng- xanh- sạch- đẹp; Hội ND phường Hải Cảng sôi nổi với mô hình “Chống rác thải nhựa”; Hội ND phường Ghềnh Ráng với mô hình “Vận động hội viên, nông dân không chăn thả gia súc, gia cầm ra khu dân cư và quốc lộ”...

 
Thời gian qua, Hội ND huyện Vĩnh Thạnh luôn tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội ở cơ sở tiến hành việc khảo sát thực trạng môi trường nông thôn tại các địa bàn; nắm bắt tình hình quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, rác thải trong sinh hoạt và trong sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân. Từ đó, huyện đề ra phương hướng, tập trung chỉ đạo các hoạt động sát với thực tiễn và triển khai đến từng cơ sở Hội.

 
Theo đó, Hội ND huyện đã triển khai xây dựng mô hình điểm bể thu gom chất thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng ruộng tại các xã: Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang và thị trấn Vĩnh Thạnh; triển khai mô hình đoạn đường tự quản tại xã Vĩnh Sơn và Vĩnh Hòa.


Ngoài ra, có 9/9 xã, thị trấn đăng ký xây dựng mô hình hố rác gia đình, mô hình vệ sinh đường làng, ngõ xóm tại địa bàn các xã Vĩnh Kim, Vĩnh Hảo… Hội còn phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức tuyên truyền, vận động và khuyến khích người dân tham gia các mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường bền vững (chăn nuôi trên nền đệm lót sinh học; trồng rau sạch...).
 

Đáng chú ý, huyện lựa chọn xây dựng và triển khai mô hình điểm hố rác gia đình tại chi Hội thôn Thạnh Quang, xã Vĩnh Hiệp cho thấy đạt hiệu quả rõ rệt trong việc bảo vệ môi trường sống. Đã có15 mô hình được nhân rộng tại nhiều xã trong huyện.

 
Đạt được những kết quả như trên trước hết là nhờ sự nỗ lực, hăng hái cùng vào cuộc của cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn. Thông qua việc thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phong phú, các cấp Hội đã vận động hội viên, nông dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước sạch cũng như bảo vệ chính mạng sống của mỗi người.

 
Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nâng cao nhận thức, chấp hành các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường. Hội sẽ quan tâm, tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả; phối hợp với ngành chức năng thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu như: Tăng cường công tác bảo vệ rừng, trồng rừng và phủ xanh đất trống; vận động bà con không đốt rẫy, đốt rừng để làm nương; khoanh vùng khu chăn nuôi theo hướng chuỗi liên kết, khép kín để hạn chế tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường nông thôn…


 
Trung Kiên

 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Nông dân với chương trình môi trường nông thôn