Công nhận 3 huyện thị đạt chuẩn nông thôn mới
09:22 - 06/09/2019
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ quyết định công nhận huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa; huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018; công nhận thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018.
Một góc huyện Đông Sơn (Thanh Hóa).

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Thanh Hóa và Bình Định có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Đông Sơn, Hoài Nhơn, thị xã An Nhơn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng NTM.

Sau hơn 8 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn toàn huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa thay đổi toàn diện. Hiện toàn huyện đã có 14/14 xã được công nhận đạt chuẩn NTM và hoàn thành 9/9 tiêu chí cấp huyện.

Bằng việc nỗ lực huy động cả hệ thống chính trị tập trung cho công cuộc xây dựng NTM, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã có 15/15 xã đạt chuẩn NTM, 2/2 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 3,5%, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 39 triệu đồng/người/năm, trở thành huyện đầu tiên của tỉnh có 100% xã đạt chuẩn NTM.

Trong những năm qua, các cấp lãnh đạo thị xã An Nhơn, tỉnh Đình Định đã chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, diện mạo nông thôn thị xã An Nhơn đã thay da đổi thịt. Thu nhập và điều kiện sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao.

ĐT
Nguồn: NNVN
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Nông dân với chương trình môi trường nông thôn