Các cấp Hội triển khai nhiều hoạt động phong phú để bảo vệ môi trường
15:00 - 30/07/2019
(MTNT) – Những năm qua, các cấp Hội trong cả nước luôn xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường; xem đây là một trong những nhiệm vụ cấp bách, góp phần đảm bảo sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống của hội viên, nông dân trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ môi trường luôn được các cấp Hội coi trọng và tổ chức thường xuyên

 
Thông qua các nội dung tuyên truyền thiết thực cũng như việc đẩy mạnh xây dựng nhiều mô hình, các cấp Hội đã giúp hội viên, nông dân nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, góp phần bảo vệ môi trường nông thôn ngày càng xanh- sạch- đẹp.

 
Để công tác bảo vệ môi trường dần đi vào nề nếp, Hội ND tỉnh Bắc Giang đã cụ thể hóa thành các nội dung, kế hoạch tuyên truyền. Các cấp Hội trong tỉnh thường xuyên vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội.

 
Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã phát động phong trào “Ngày chủ nhật xanh” và tuyên truyền, triển khai rộng rãi để các cấp Hội cùng hưởng ứng hoạt động. Theo đó, định kỳ vào ngày 14 hàng tháng, hội viên, nông dân trong tỉnh tích cực ra quân, tham gia tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải trên đồng ruộng. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn thường xuyên vận động hội viên, nông dân thực hiện 3 sạch gồm “Ăn sạch- ở sạch- sản xuất sạch”.

 
Hội xác định mỗi hội viên, nông dân sẽ là một tuyên truyền viên nòng cốt, đi đầu trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường tại địa bàn nông thôn; từ đó, việc vận động được thực hiện bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú như: Trồng, gìn giữ và chăm sóc cây xanh trên đường làng, ngõ xóm; không xả rác bừa bãi và thực hiện đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; hạn chế và nói không với việc sử dụng túi nylon… Ngoài ra, các cấp Hội còn lồng ghép việc tuyên truyền thông qua nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp khác như: Các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội; các hội thi, giao lưu; cấp phát tờ rơi…

 
Kết quả, toàn tỉnh đã tổ chức 9.136 buổi tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân; các cấp Hội còn phối hợp với ngành chức năng trên địa bàn tiến hành treo 1.467 băng- rôn, khẩu hiệu và 8.208 panô, áp phích vận động trên khắp các tuyến đường giao thông nông thôn...

 
Đáng chú ý, hiện đã có 100% chi Hội đăng ký sửa chữa, bảo dưỡng, làm vệ sinh đường giao thông nông thôn. Trong toàn tỉnh có 2.429 km2 đường với trên 140.000 lượt hội viên, nông dân thường xuyên tham gia dọn dẹp, làm vệ sinh.

 
Bên cạnh đó, các cấp Hội còn vận động hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng các đợt ra quân làm vệ sinh trên đồng ruộng. Qua đó, đã tiến hành thu gom trên 11.000 tấn rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật; nạo vét hơn 4.800 km2 kênh mương nội đồng; khơi thông 6.629 km2 cống rãnh; chăm sóc và trồng mới trên 40.000 cây xanh, cây ăn quả...

 
Phát huy vai trò của giai cấp nông dân làm chủ thể trong quá trình sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, Hội còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi làm nòng cốt, tích cực đi đầu trong hoạt động sản xuất nông nghiệp bảo đảm an toàn chất lượng. Theo đó, các hộ sẽ hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích cho cây trồng, vật nuôi gây ô nhiễm môi trường; chủ động liên kết với nhau trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm an toàn.

 
Nhận thấy tính hiệu quả của việc xây dựng các mô hình điểm bảo vệ môi trường nông thôn, Hội ND tỉnh đã chỉ đạo mỗi cơ sở Hội xây dựng ít nhất một mô hình điểm Hội ND tham gia bảo vệ môi trường nông thôn sao cho phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương. Kết quả, đã có 226/226 cơ sở Hội tham gia, xây dựng được 275 mô hình Hội ND tham gia bảo vệ môi trường nông thôn.

 
Nhiều mô hình nhờ biết vận dụng và có sáng tạo từ nhu cầu thực tiễn nên đã đạt hiệu quả rõ rệt. Từ đó, Hội tiếp tục vận động và nhân rộng ra các địa phương khác, được đông đảo bà con nông dân hưởng ứng và làm theo như: “Tuyến đường nông dân tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp”; “chi Hội ND thu gom rác thải”; chi Hội ND “đẹp nhà, sạch đường, sạch đồng ruộng”; mô hình “một hố rác - một cây xanh”…

 
Ngoài ra, Hội ND tỉnh còn quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để xây dựng một số mô hình thí điểm như: “Xây dựng hệ thống hầm biogas liên hoàn, xây mương thoát nước thải”; “Xây dựng hệ thống tường bao bãi rác thải tập trung nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường”; “Xử lý chất thải bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế trang trại của nông dân vùng nông thôn”; “Thu gom, xử lý chất thải trong cộng đồng dân cư bảo vệ môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp”... Hầu hết các mô hình khi triển khai đều cho thấy tính hiệu quả, thiết thực. Hiện các cấp Hội ND trong tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để hội viên, nông dân biết và làm theo.
 

Những năm qua, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Phú Thọ đã tích cực phối hợp với các cấp, các ngành liên quan thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động và phong trào thiết thực để bảo vệ môi trường. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 20 của Ban chấp hành T.Ư Hội NDVN về nâng cao trách nhiệm của Hội ND tham gia bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

 
Tỉnh Hội tích cực phối hợp với ngành chức năng trên địa bàn tổ chức các buổi tập huấn, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân bằng nhiều hình thức khác nhau. Đến nay, Hội ND tỉnh đã phối hợp tổ chức 182 lớp tập huấn, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới cho gần 16 ngàn lượt cán bộ, hội viên, nông dân; tổ chức hội thảo cho cán bộ chủ chốt của Hội ND 13 huyện, thành, thị nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về vấn đề bảo vệ môi trường và quản lý, sử dụng đất đai; phối hợp với Chi cục Môi trường- Sở TN&MT tỉnh tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến Luật Bảo vệ môi trường cho 130 cán bộ, hội viên, nông dân tại xã Yên Kỳ- huyện Hạ Hoà.

 
Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh phối hợp với các Sở, ban, ngành trên địa bàn tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới với hơn 1.800 lượt hội viên, nông dân tham dự; chỉ đạo kẻ vẽ 4.325 panô, áp phích, trồng mới được 90.357 cây xanh.

 
Ngoài ra, nhiều cơ sở Hội đã xây dựng được quy chế vệ sinh, Tổ nông dân tự quản "Đường làng, ngõ xóm sạch, đẹp"; phát động triển khai phong trào xây dựng mô hình “Sạch từ nhà ra ngõ", "Sạch đồng tốt ruộng đẹp quê hương". Các cấp Hội cũng tích cực phối hợp với các cơ quan tuyên truyền để kịp thời đưa tin phản ánh về những hoạt động của Hội trong các chiến dịch truyền thông, biểu dương kịp thời những tấm gương điển hình về bảo vệ môi trường...

 
Thông qua các hoạt động truyền thông, tuyên truyền phong phú, đa dạng nói trên đã giúp cán bộ, hội viên, nông dân thấy được tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường. Từ đó, có thêm nhận thức đúng đắn trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng nguồn nước sạch; có ý thức giữ gìn vệ sinh gia đình, cộng đồng, thay đổi hành vi vệ sinh môi trường, nếp ăn ở vệ sinh, gọn gàng sạch sẽ.

 
Ngoài ra, các cấp Hội còn vận động hội viên, nông dân tiến hành làm vệ sinh 18.000 km2 đường làng, ngõ xóm; nạo vét khơi thông trên 100.000 m2 rãnh thoát nước; tổ chức thu gom trên 80.000 tấn rác thải trong khu dân cư với 14.200 lượt hội viên tham gia; vận động hội viên, nông dân không đổ rác ra đồng, chân đê (nhất là bao bì các loại thuốc bảo vệ thực vật), tiến hành phân loại chất thải, xử lý chôn sâu các loại chất thải rắn… coi đây là những công việc thường xuyên của mỗi hội viên, nông dân.

 
Để thực hiện tốt mục tiêu vừa phát triển kinh tế gia đình vừa bảo vệ môi trường đối với các hộ chăn nuôi theo quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn, Hội ND tỉnh đã phối hợp tổ chức tập huấn và hỗ trợ cho 414 hộ gia đình là hội viên, nông dân triển khai mô hình xây dựng và sử dụng hầm khí biogas; bình quân mỗi hộ tham gia được hỗ trợ 700.000 đồng/hầm biogas. Địa bàn triển khai thuộc 04 đơn vị Hội cấp huyện gồm: Thanh Thủy, Hạ Hòa, Đoan Hùng và thành phố Việt Trì.

 
Cùng với đó, Hội ND tỉnh đã chỉ đạo, tổ chức xây dựng 269 mô hình bảo vệ môi trường. Các mô hình đều phát huy hiệu quả, trở thành những mô hình điểm để các xã, các huyện trong tỉnh đến tham quan học tập, nhờ đó góp phần xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường nông thôn.
 

Trong đó, có nhiều điển hình như: Mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng của Hội ND xã Bản Nguyên- huyện Lâm Thao, xã Hương Nộn- huyện Tam Nông; xây dựng lò xử lý rác thải mi ni ở xã Thượng Nông- huyện Tam Nông; xử lý chất thải bảo vệ môi trường trong phát triển kinh tế trang trại của nông dân vùng nông thôn tại xã Võ Miếu- huyện Thanh Sơn; thu gom phân loại, xử lý rác thải tại xã Chí Đám- huyện Đoan Hùng; xử lý nước thải làng nghề tại xã Hùng Lô- thành phố Việt Trì; nông dân tham gia thu gom, phân loại, xử lý rác thải nông thôn, bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại xã Bảo Yên- huyện Thanh Thủy...

 
Các cấp Hội trong tỉnh còn thành lập được 59 Câu lạc bộ nông dân tham gia bảo vệ môi trường. Trong đó: 30 Câu lạc bộ nông dân tự quản bảo vệ môi trường nông thôn; 5 Câu lạc bộ thu gom và xử lý rác thải; 4 Câu lạc bộ rau an toàn; 8 Câu lạc bộ nước sạch; 12 Câu lạc bộ chăn nuôi gắn với xử lý hầm Biogas...

 
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, đồng thời xác định rõ tính hiệu quả của công tác tuyên truyền, Hội ND tỉnh Đắk Lắk đã tích cực đẩy mạnh việc vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên, nông dân và cộng đồng dân cư nông thôn tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo đó, các cấp Hội đã tổ chức được 16.900 buổi tuyên truyền, hội thảo cho 698.805 lượt hội viên, nông dân tham gia. Nhờ đó, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống đi đôi với giữ gìn cảnh quan môi trường nông thôn xanh- sạch- đẹp.

 
Hội ND tỉnh phối hợp với Sở TN & MT tổ chức 6 lớp tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng tuyên truyền nông dân bảo vệ môi trường cho 500 lượt cán bộ, hội viên, nông dân. Các cấp Hội còn lồng ghép tổ chức tập huấn, hội thảo để phổ biến, nhân rộng các mô hình nông dân bảo vệ môi trường cho 1.200 cán bộ chi, tổ Hội và các nhóm trưởng nông dân liên kết sản xuất kinh doanh.

 
Đáng chú ý, để giải quyết dần tình trạng ô nhiễm môi trường tại cộng đồng dân cư, nhiều cơ sở Hội đã tích cực lồng ghép vào chương trình xây dựng nông thôn mới, kêu gọi các gia đình tự thu gom rác thải sinh hoạt và đưa đến khu vực xa dân cư để đốt. Ngoài ra, vận động bà con sau khi sử dụng bao bì phân bón, thuốc trừ sâu phải đem chôn lấp cẩn thận. Đến nay, 26/184 cơ sở Hội thực hiện các biện pháp như: Thành lập tổ dịch vụ thu gom rác thải; đào hố chôn bao bì thuốc bảo vệ thực vật…

 
Đối với hội viên, nông dân là người dân tộc thiểu số, các cấp Hội còn tập trung tuyên truyền, vận động để bà con dần thay đổi những tập quán cũ lạc hậu, không còn phù hợp. Theo đó, bà con đã biết chuyển đổi từ hình thức chăn nuôi gia súc, gia cầm thả rông truyền thống sang nuôi nhốt chuồng tập trung, tách biệt xa so với khu dân cư để đảm bảo vệ sinh môi trường.

 
Song song với công tác tuyên truyền, vận động, các cấp Hội còn tiếp tục xây dựng, củng cố và duy trì nhiều mô hình bảo vệ tài nguyên, môi trường nông thôn và coi đây là chỉ tiêu phấn đấu hàng năm. Cụ thể như: Phối hợp triển khai 168 mô hình thu gom phế, phụ phẩm trong trồng trọt, chăn nuôi ủ thành phân vi sinh để sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ; triển khai 14 mô hình tưới nước tiết kiệm; 21 mô hình ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi; thực hiện mô hình “Đẹp nhà, sạch đường, sạch ruộng nương”.

 
Đã có 379 chi Hội phối hợp với Ban tự quản các thôn, buôn đăng ký thực hiện mô hình bảo vệ môi trường, lồng ghép trong đánh giá phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa. Ngoài ra, các huyện, thị, thành Hội và cơ sở Hội đã phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng 12 mô hình sản xuất cà phê bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu.
 

Có thể thấy, thông qua những việc làm thiết thực, cụ thể mà các cấp Hội triển khai đã góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của cán bộ, hội viên, nông dân đối với công tác bảo vệ môi trường. Từ đó, chuyển biến dần thành những hành động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ của bản thân và cộng đồng cũng như có những ứng xử thân thiện hơn với môi trường sống nhằm góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, trở nên phong quang, sạch đẹp.


 
Trung Thành
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Nông dân với chương trình môi trường nông thôn