Nguy cơ 65.500ha lúa ở Trung Bộ bị hạn hán, thiếu nước
08:54 - 24/07/2019
Ngày 23/7, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về tình hình hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn các vụ hè thu, mùa năm 2019, khu vực Trung Bộ.
Theo báo cáo, tổng cộng sẽ có khoảng 65.500 ha lúa và cây hàng năm khu vực này bị hạn hán, thiếu nước.

Khoảng