Hội nghị thông tin chuyên đề kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9
08:34 - 29/08/2023
(Cổng ĐT HND) – Sáng 28/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến thông tin chuyên đề chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2023).
 Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương 


Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức tại 285 điểm cầu với sự tham gia của 14 nghìn đại biểu trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
 

Hội nghị là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, là đợt sinh hoạt chính trị, nhằm tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
 

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc cơ quan Trung ương Hội.
 

Tại Hội nghị, các đại biểu được GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương và PGS. TS. GVCC Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phổ biến hai chuyên đề: Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất để xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình hiện nay.

 
Thông tin chuyên đề về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất để xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, GS.TS Phùng Hữu Phú cho biết, tư tưởng Hồ Chí Minh về tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên được thể hiện ở ba điểm cơ bản. Đó là, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ vai trò của tính tiên phong, gương mẫu; chỉ ra nội dung tiên phong, gương mẫu và chỉ ra đối tượng và phương pháp thực hiện tính tiên phong, gương mẫu.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt NamGS.TS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh, để việc nêu gương đạt kết quả thực tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức các mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”.


Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh và quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng, ngày 25/1/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay. Nghị quyết đề ra quan điểm: Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Là giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.


Để tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, GS.TS Phùng Hữu Phú cho rằng, cần tổ chức thực hiện tốt việc tập trung nâng cao và thống nhất nhận thức của cán bộ, đảng viên về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII, XIII của Đảng; thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện lý tưởng, đạo đức cách mạng của Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, chống lãng phí, tiêu cực…

 
Theo PGS, TS Nguyễn Toàn Thắng, để chủ động phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối cần thường xuyên nghiêm túc tự phê bình và phê bình, đồng thời với các biện pháp kiểm soát quyền lực; tăng cường giáo dục tư cách đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tạo sức đề kháng nội sinh mạnh mẽ từ mỗi cá nhân, tổ chức đảng…
 

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh: Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị nhằm tăng cường giáo dục truyền thống và đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

 
Trên cơ sở ý nghĩa các chuyên đề, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị: Các Đảng ủy trong toàn Đảng bộ Khối tăng cường nhận thức của cán bộ, đảng viên bằng việc tổ chức các Hội nghị chuyên đề nhằm kịp thời quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm soát quyền lực, triển khai các hoạt động giám sát, phát hiện các vi phạm để kịp thời chấn chỉnh hành vi tiêu cực, suy thoái nếu có; tăng cường sự đoàn kết trong các tổ chức Đảng; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, kêu gọi các cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, nêu gương.

 
Đối với cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, cần tiếp tục học tập, trau dồi kiến thức, nắm vững các chủ trương của Đảng và Nhà nước; tăng cường, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 Văn Soạn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Nông dân với chương trình môi trường nông thôn