Bình Thuận nhân rộng mô hình “tự phòng, tự quản” tại địa bàn cơ sở
18:40 - 31/05/2023
Chiều 30/5, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2023.
Các tập thể, cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận tặng Giấy khen.


10 năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Bình Thuận đã từng bước phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Lực lượng Công an, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên luôn tích cực, chủ động nắm tình hình, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Công tác xây dựng nhân rộng mô hình “Tự phòng, tự quản” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Công an, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm rộng khắp ở địa bàn dân cư và trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục.

Toàn tỉnh đã xây dựng 27 mô hình “tự phòng, tự quản” phù hợp, thiết thực thuộc 6 lĩnh vực được nhân rộng ra 819 địa bàn cơ sở, đã đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu của địa phương trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.Quá trình phối hợp triển khaicông tác xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã gắn kết chặt chẽ với triển khai thực hiện các phong trào cách mạng của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Cụ thể như: Phong trào “Cả nước chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững” đã tác động tích cực đến các mặt của đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Trong thời gian tới, lực lượng công an, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp trong toàn tỉnh Bình Thuận tiếp tục cụ thể hóa nội dung Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, giai đoạn 2023-2033, gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước khác của Đảng, Nhà nước.

Cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.

Vận dụng linh hoạt phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân” với “thế trận an ninh nhân dân” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Duy trì xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiến tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”.

Mở rộng diễn đàn cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên lắng nghe ý kiến nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Thuận tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân.

Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 25 tập thể, 25 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2023.


 
Nguồn: nhandan.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Nông dân với chương trình môi trường nông thôn