Năm 2022, xuất khẩu thủy sản của Sóc Trăng đạt hơn 1 tỷ USD
08:38 - 29/12/2022
Năm 2022, tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh Sóc Trăng ước đạt 377.865 tấn, mang lại giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả năm của tỉnh hơn 1 tỷ USD.
Thu hoạch tôm nước lợ tại Sóc Trăng năm 2022.


Chiều 21/12, tỉnh Sóc Trăng tổ chức tổng kết sản xuất thủy sản năm 2022 và triển khai kế hoạch, giải pháp sản xuất thủy sản năm 2023.

Năm 2022, tỉnh Sóc Trăng có 79.122ha nuôi thủy sản nước ngọt, lợ, mặn, vượt 5,5% so với kế hoạch và tăng 3,39% so năm trước. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 377.865 tấn, trong đó, sản lượng khai thác thủy sản 66.293 tấn (khai thác biển 60.827 tấn, khai thác nội địa 5.466 tấn) giảm 2,26%; sản lượng nuôi trồng thủy sản 311.572 tấn, vượt 10,1% kế hoạch, tăng 14,9% so năm trước. Tỷ lệ thiệt hại được khống chế ở mức dưới 5,3%, giảm khoảng gần 1% so năm trước.

Năm 2023, tỉnh Sóc Trăng đề ra kế hoạch diện tích nuôi trồng thủy sản là 75.000ha; trong đó, nuôi tôm nước lợ 51.000ha (tôm sú 17.625ha, tôm thẻ chân trắng 33.375ha); nuôi thủy sản nước ngọt 21.600ha (cá tra 87ha, tôm càng xanh 50ha, cá các loại 21.463ha) và nuôi thủy sản khác 2.400ha. Kế hoạch sản lượng nuôi thủy sản 300.000 tấn; trong đó, tôm nước lợ 205.335 tấn (tôm sú 25.809 tấn, tôm thẻ chân trắng 179.526 tấn); thủy sản nước ngọt 92.665 tấn (cá tra 20.500 tấn; tôm càng xanh 75 tấn; cá các loại 72.090 tấn) và nuôi thủy sản khác 2.000 tấn.

Để triển khai sản xuất thuận lợi, tỉnh Sóc Trăng kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ các vướng mắc quy định về thủ tục đăng ký cấp mã số ao nuôi đối tượng chủ lực, đồng thời thúc đẩy vai trò trách nhiệm của các nhà máy chế biến xuất khẩu; VASEP hỗ trợ vấn đề hiệu lực hóa mã số.

Sóc Trăng cũng đề nghị bố trí các chương trình cho vay vốn ưu đãi lãi suất, giảm lãi suất và giãn nợ cho các bên tham gia trong chuỗi ngành hàng thủy sản để phục hồi sản xuất trong điều kiện bình thường mới.
 
Nguồn: nhandan.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Nông dân với chương trình môi trường nông thôn