Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
11:16 - 22/07/2022
(Cổng ĐT HND) – Trong hai ngày 21-22/7, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu Trung tâm tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội với 11.661 điểm cầu cấp tỉnh, huyện, cấp xã trên toàn quốc. Hơn một triệu cán bộ, đảng viên đã tham gia nghiên cứu, học tập.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII


Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng

Tại điểm cầu cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn, Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; các đồng chí: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan, Trưởng, phó các Ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội, Trưởng, phó các đoàn thể cơ quan và toàn thể cán bộ, đảng viên cơ quan…

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam


Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các chuyên đề "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"; "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới" do các đồng chí lãnh đạo Đảng và Chính phủ trực tiếp truyền đạt nhằm giúp các đại biểu nắm bắt một cách đầy đủ và hệ thống tinh thần của các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.


Đồng thời, định hướng cho các cấp ủy, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhanh chóng đi vào thực tiễn.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Vũ Chăm
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Nông dân với chương trình môi trường nông thôn