Hội viên, nông dân Bắc Ninh tích cực bảo vệ môi trường nông thôn
10:20 - 14/05/2022
(MTNT) – Những năm qua, để góp phần xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả, Hội ND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp Hội ND cơ sở tăng cường việc phối hợp cùng ngành chức năng trên địa bàn triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hội ND tỉnh chủ động phối hợp với các Sở, ngành chức năng xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiều chương trình hành động cụ thể giúp công tác bảo vệ môi trường, quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn đạt kết quả thiết thực

 
Theo đó, hàng năm, Hội ND tỉnh chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh xây dựng các kế hoạch và triển khai thực hiện nhiều chương trình hành động cụ thể trong công tác bảo vệ môi trường, quản lý, sử dụng đất đai. Đồng thời, tỉnh Hội tập trung chỉ đạo Hội ND các huyện, thành phố phối hợp với phòng Tài nguyên & Môi trường cùng cấp xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai việc thực hiện tại các địa phương.

 
Để công tác phối hợp mang lại hiệu quả, Hội ND tỉnh cũng tổ chức cho các chi, tổ Hội triển khai tới từng gia đình hội viên, nông dân tham gia việc ký cam kết thực hiện 6 nội dung "Gia đình đảm bảo vệ sinh môi trường"; đưa tiêu chí bảo vệ môi trường vào làm chỉ tiêu để xếp loại thi đua bình xét cuối năm. Đồng thời, các cấp Hội còn chủ động phân công cán bộ phụ trách theo địa bàn nhằm bám sát với cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình; nhất là tại những nơi có diễn ra điểm nóng về tình trạng ô nhiễm môi trường.

 
Bên cạnh đó, hàng năm, Hội ND tỉnh còn chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động mít tinh, ra quân cổ động và làm vệ sinh môi trường. Đây được xem là một trong những hình thức tuyên truyền, vận động có hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương.

 
Tại các buổi mít tinh, cổ động, Hội ND tỉnh đều tổ chức phát động các phong trào bảo vệ tài nguyên môi trường tới mỗi cán bộ, hội viên, nông dân. Định kỳ hàng năm đều có đánh giá thi đua, tổng kết để kịp thời khen thưởng, biểu dương các cá nhân và tổ chức Hội đã làm tốt cũng như tiếp tục phát động và nhân ra diện rộng những mô hình, cách làm hay.

 
Việc vận động, hướng dẫn đều được triển khai bằng những nội dung phong phú, phù hợp với điều kiện thực tiễn và mang lại hiệu quả thiết thực. Tại nhiều địa phương đã và đang lan tỏa nhiều phong trào thiết thực, hiệu quả như: Thu gom rác thải sinh hoạt; bảo vệ môi trường từ các cánh đồng; trồng, gìn giữ và chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường làng, ngõ xóm; hạn chế và nói không với việc sử dụng túi ni-lon; duy trì tuyến đường hoa...

 
Qua đó, tại các địa phương trong tỉnh đã xuất hiện nhiều điển hình “sống xanh”; góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của hội viên, nông dân nói riêng cũng như người dân nông thôn nói chung, cùng chung tay vì một môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

 
Những năm qua, Hội ND thành phố Bắc Ninh đã có những cách làm hay, thu hút được sự tham gia hưởng ứng đông đảo của cán bộ, hội viên, nông dân trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn và mang lại hiệu quả tích cực.
 

Theo đó, xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, Hội ND thành phố đã tập trung chỉ đạo các cơ sở Hội đẩy mạnh hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi hành vi và ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên, nông dân trong công tác bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả tài nguyên đất, tài nguyên nước. Thông qua các buổi tuyên truyền, sinh hoạt chi, tổ Hội, những vấn đề bức xúc về môi trường đã kịp thời được hội viên, nông dân phản ánh, kiến nghị. Trên cơ sở đó, các cấp Hội nắm bắt thông tin, tham mưu với cơ quan chức năng để có phương hướng và giải pháp xử lí hiệu quả.

 
Hội ND thành phố đã chỉ đạo các cơ sở Hội triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình Hội ND tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đáng chú ý, các cấp Hội đã triển khai xây dựng được 39 tuyến đường “Nông dân tự quản” với 7 nội dung chính gồm: Thường xuyên quét dọn vệ sinh; để rác thải đúng nơi quy định; định kỳ khơi thông cống rãnh; trồng và chăm sóc bảo vệ cây xanh; không kẻ, vẽ, quảng cáo, rao vặt; không đốt rơm rạ sau khi thu hoạch.

 
Hàng năm, Hội ND thành phố cũng thường xuyên phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Tính đến nay, công trình “Hàng cây nông dân” của Hội ND thành phố đã được triển khai tại 7 đơn vị gồm Hội ND các phường: Khắc Niệm, Vân Dương, Đại Phúc, Phong Khê, Võ Cường, Kim Chân, Hạp Lĩnh. Qua đó, trồng mới tổng số 32.500 cây xanh, góp phần tạo vành đai xanh giúp giảm bớt lượng khói bụi, khí độc phát thải ra từ các nhà máy sản xuất trên địa bàn.

 

Các cấp Hội đẩy mạnh việc triển khai xây dựng mô hình “Cánh đồng không vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật” để bảo vệ môi trường nông thôn xanh- sạch- đẹp


Bên cạnh đó, các cấp Hội triển khai xây dựng mô hình “Cánh đồng không vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật”; tổ chức phát động cho hơn 16 nghìn lượt hội viên, nông dân tham gia làm sạch ruộng đồng gắn với chiến dịch làm thủy lợi cải tạo đất tại 14 đơn vị cơ sở Hội. Tiến hành thu gom được 535 tấn bèo, rác thải trên các kênh, mương trong vùng cùng 5,3 tấn vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật trên khắp các đồng ruộng.

 
Một số đơn vị đã triển khai tốt hoạt động này như Hội ND các phường: Hạp Lĩnh, Hòa Long, Khúc Xuyên. Điển hình có Hội ND phường Khúc Xuyên đã trích kinh phí để tiến hành đầu tư lắp đặt 20 bể chứa thu gom rác thải đặt tại các cánh đồng trên địa bàn.

 
Phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua, những năm qua, Hội ND huyện Thuận Thành đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn bằng nhiều mô hình, hoạt động thiết thực, cụ thể. Trên cơ sở đó, Hội ND các xã, thị trấn chủ động phối hợp với các Hội đoàn thể trên địa bàn xây dựng “Đoạn đường 3 sạch”, con đường hoa, trồng cây xanh để tạo mỹ quan sạch đẹp cho đường làng, ngõ xóm...

 
Hàng năm, Hội ND huyện chỉ đạo các cấp Hội đăng ký những việc làm cụ thể trong xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu như: Chi Hội ND nhận đảm nhiệm việc thu gom, vận chuyển rác thải về nơi tập kết; đăng ký các tuyến đường tự quản của nông dân; tổ chức cho cán bộ, hội viên nông dân tham gia quét dọn, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, mương máng, hệ thống thoát nước xung quanh thôn, xóm; tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước hợp vệ sinh; các cơ sở sản xuất, chăn nuôi xây dựng bể biogas và chuyển dần ra ngoài khu dân cư; tham gia phát động và tích cực hưởng ứng phong trào “Hàng cây nông dân”… Ngoài ra, Hội còn thường xuyên giám sát công tác bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi trên địa bàn nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi gây ô nhiễm môi trường.

 
Đến nay, 100% cơ sở Hội đã phát động và triển khai mô hình “Cánh đồng không bao bì thuốc bảo vệ thực vật”. Thường xuyên tổ chức ra quân thu gom vỏ bao bì, gói thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng và rác thải nhựa tại các đồng ruộng. Một số điển hình triển khai tốt hoạt động này như Hội ND các xã: Nghĩa Đạo, Trạm Lộ, Gia Đông, An Bình, thị trấn Hồ.

 
Năm 2021, Hội ND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thu gom được hơn 7.480 kg vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật và rác thải nhựa trên các cánh đồng; vận động hội viên, nông dân đóng góp xây dựng 220 m2 rãnh thoát nước thải có nắp đậy, trị giá trên 100 triệu đồng tại thôn Chương Xá- thị trấn Hồ; tiến hành lắp đặt gần 200 thùng đựng rác thải sinh hoạt tại chi Hội thôn Ngọc Xá- xã Hoài Thượng và chi Hội thôn Tứ Cờ- xã Ngũ Thải theo Đề án:“Thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt gắn với bảo vệ môi trường”. Đặc biệt, các cấp Hội đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động các hộ nông dân cam kết thực hiện nghiêm quy trình sản xuất nông nghiệp an toàn, giữ gìn môi trường.

 
Thông qua các hoạt động, mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường có thể thấy nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân ngày càng nâng lên rõ rệt. Nhờ đó, bà con dần thay đổi hành vi, tích cực sống thân thiện với môi trường, hạn chế tình trạng vứt rác thải, vỏ thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi, góp phần bảo đảm môi trường nông thôn xanh- sạch- đẹp.

Lê Bảo
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Nông dân với chương trình môi trường nông thôn