Nam Định: Vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện nhiều mô hình, hoạt động bảo vệ môi trường
16:03 - 19/04/2022
(MTNT)- Thời gian qua, các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tiêu chí cảnh quan - môi trường bằng nhiều mô hình, hoạt động thiết thực.
Các cấp Hội phát động hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng tham gia phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” như: Vệ sinh đường làng, ngõ, xóm tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.


Theo đó, hàng năm, Hội ND tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung tuyên truyền cho hội viên, nông dân về Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường”, “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn”, Ngày Nước thế giới (22-3), Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22-5); tổ chức mít tinh hưởng ứng “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” và Ngày Môi trường thế giới 5-6; xây dựng các mô hình điểm về công tác bảo vệ môi trường...
 
 
Hội ND, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố còn phối hợp tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, hội viên, nông dân về công tác bảo vệ môi trường, nước sạch nông thôn, môi trường với sức khoẻ con người; vận động cán bộ, hội viên phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường và đất đai.
 
 
Mỗi cơ sở Hội có một việc làm cụ thể tham gia bảo vệ môi trường như: Nhận thu gom rác thải trong thôn xóm, khu dân cư; thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài cánh đồng; trồng mới, bảo vệ và chăm sóc hàng cây nông dân; xây dựng tuyến đường không có rác thải; cải tạo chỉnh trang khuôn viên gia đình.
 
 
Tiêu biểu như Hội ND huyện Vụ Bản đã chỉ đạo 223 chi Hội thành lập 223 tổ tự quản “Vệ sinh môi trường trên địa bàn dân cư” với tổng số 1.561 thành viên tham gia, đảm nhận 313 tuyến đường liên thôn, liên xã. Hội ND huyện Ý Yên thành lập được 189 tổ thu gom rác thải và vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm. Hội ND huyện Nam Trực chỉ đạo 100% các xã, thị trấn đảm nhận việc thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật và vệ sinh đồng ruộng sau thu hoạch. Hội ND huyện Hải Hậu nhân rộng mô hình phân loại rác thải tại nguồn ở 34/34 xã, thị trấn, vận động hội viên xây dựng mô hình “Vườn kiểu mẫu”…
 
 
Đặc biệt, các cấp Hội ND trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo nhân rộng mô hình “Thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình”. Trong năm 2021, Hội ND tỉnh phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi trường xây dựng mô hình tại xã Mỹ Thuận (Mỹ Lộc) với 70 hộ tham gia; phối hợp với Trung tâm Môi trường phát triển bền vững Trung ương Hội ND Việt Nam xây dựng mô hình tại xã Thọ Nghiệp (Xuân Trường), xã Nam Hồng (Nam Trực) với 700 hộ tham gia. Đến nay toàn tỉnh đã có 9/10 huyện triển khai xây dựng mô hình ở 145/209 cơ sở Hội và 1.452/3.167 chi Hội, sử dụng 36.350 thùng ủ rác, 31.870 nắp đậy hố rác hữu cơ.
 
Mỗi cơ sở Hội có một việc làm cụ thể tham gia bảo vệ môi trường như: Tổ tự quản “Vệ sinh môi trường trên địa bàn dân cư”, tổ thu gom rác thải và vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm.


 
Bên cạnh đó, các cấp Hội còn phát động hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng tham gia phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” bằng các việc làm cụ thể như: Vệ sinh đường làng, ngõ, xóm tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp; nạo vét khơi thông dòng chảy các kênh mương thủy lợi nội đồng...

Minh Đức
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Nông dân với chương trình môi trường nông thôn