Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị
09:00 - 25/04/2022
Sáng ngày 22/4, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045  theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chủ trì Hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì Hội nghị

Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo chủ chốt các ban, bộ, ngành Trung ương và toàn bộ các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Cửu Long…

Toàn cảnh Hội nghị

Tại điểm cầu cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn, Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; các đồng chí: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan, Trưởng, phó các Ban đơn vị thuộc Trung ương Hội, Trưởng, phó các đoàn thể cơ quan…

Các đại biểu dự Hội nghị
 
Đây là Hội nghị thứ hai về phát triển vùng được tổ chức nhằm quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị đến các bộ, ban, ngành, địa phương; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết.


Hội nghị góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước trong vùng nhằm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển vùng. Hội nghị khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long, mở đường cho những cơ chế chính sách mới để phát triển vùng.
 
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam


Để tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cần phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Nghị quyết, nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm của cả nước, toàn vùng, từng địa phương trong vùng, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương.

Đồng thời cần xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị. Do đó, phải nhận thức thật đúng và giải quyết thật tốt mối quan hệ giữa phát triển vùng và phát triển chung của cả nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu sau Hội nghị, căn cứ vào Nghị quyết, Kế hoạch của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo, hướng dẫn của các ban Đảng Trung ương và các cơ quan cấp trên, các cấp ủy, tổ chức Đảng ở Trung ương và các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị của các địa phương trong vùng cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh.Văn Uẩn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Nông dân với chương trình môi trường nông thôn