Đại hội VII Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
14:36 - 27/04/2022
Ngày 25/4, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn biểu dương và chúc mừng những thành tích Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Hội và cá nhân mỗi đồng chí đoàn viên cơ quan đã đạt được trong nhiệm kỳ quaĐến dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn; đồng chí Bùi Hoàng Tùng - Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.


Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện về mọi mặt của Thường trực Trung ương Hội, Đảng ủy cơ quan và các ban, đơn vị; sự hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; cùng với sự đoàn kết, chủ động, nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn của mỗi đoàn viên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của cơ quan đã có những chuyển biến, đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp chung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng như kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan Trung ương.

Toàn cảnh Đại hội

Đoàn Thanh niên cơ quan đã chú trọng và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dự Đại hội


“Thay mặt lãnh đạo cơ quan, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Hội và cá nhân mỗi đồng chí đoàn viên cơ quan đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đoàn Thanh niên cơ quan đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị. Đoàn Thanh niên cơ quan đã phát hiện, bồi dưỡng và phối hợp chặt chẽ với các chi bộ trong quá trình giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia các lớp nhận thức về Đảng, giới thiệu để Đảng xem xét kết nạp, góp phần nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong cơ quan Trung ương Hội” - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn khẳng định.
 
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội


Để Đoàn thanh niên cơ quan thực sự phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đồng chí Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh và gợi mở thêm một số vấn đề:


Một là, Đoàn Thanh niên cơ quan phải luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Trung ương Hội, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương để tiếp tục cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch, xác định rõ các việc cụ thể và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên cơ quan nhiệm kỳ 2022 - 2027, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan lần thứ 9 và Nghị quyết Đại hội Đoàn khối các cơ quan Trung ương trong thời gian tới. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, thanh niên cơ quan chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, chủ trương, nghị quyết của Hội Nông dân Việt Nam và của Đoàn Thanh niên.

Đại diện  Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tặng hoa chúc mừng Đại hội


Hai là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng, xây dựng đạo đức, phẩm chất, lối sống văn hóa trong đoàn viên, thanh niên, coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục. Qua đó, định hướng cho đoàn viên, thanh niên cơ quan nhận thức đầy đủ, đúng đắn vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm của mình để tích cực học tập, rèn luyện và tự giác phấn đấu, từng bước trưởng thành, xứng đáng với sự tin tưởng, tạo điều kiện của Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan và các ban, đơn vị.

Các đại biểu tham luận tại Đại hội


Ba là, thường xuyên củng cố, xây dựng Đoàn Thanh niên cơ quan vững mạnh cả về tư tưởng, tổ chức và hành động, trước hết là các Chi đoàn để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, thực sự là tổ chức đại diện cho thanh niên. Mỗi đoàn viên phải luôn chủ động, sáng tạo, tự giác rèn luyện bản thân về mọi mặt, nhất là các đồng chí cán bộ Đoàn. Bên cạnh việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cần phải sâu sát thực tiễn, rèn luyện tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp, nâng cao năng lực tham mưu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn cũng như nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Đẩy mạnh tham mưu, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng tạo động lực phấn đấu và nâng cao chất lượng đoàn viên và tổ chức Đoàn trong cơ quan.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cơ quan nhiệm kỳ 2022 – 2027


Bốn là, Đoàn Thanh niên cơ quan tiếp tục xây dựng, triển khai các phong trào, hoạt động của Đoàn một cách thiết thực, ý nghĩa theo chương trình, định hướng của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng thêm các phong trào, hoạt động Đoàn mang màu sắc riêng của Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Hội. Trọng tâm đó là thực hiện tốt Phong trào 3 trách nhiệm (trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với cộng đồng) và phong trào Sáng tạo trẻ trong tuổi trẻ cơ quan Trung ương Hội. Những hoạt động của Đoàn thanh niên cơ quan phải gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam; chức năng nhiệm vụ của mỗi ban, đơn vị.

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cơ quan nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt Đại hội


Bốn là, Đoàn Thanh niên cơ quan tiếp tục xây dựng, triển khai các phong trào, hoạt động của Đoàn một cách thiết thực, ý nghĩa theo chương trình, định hướng của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng thêm các phong trào, hoạt động Đoàn mang màu sắc riêng của Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Hội. Trọng tâm đó là thực hiện tốt Phong trào 3 trách nhiệm (trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với cộng đồng) và phong trào Sáng tạo trẻ trong tuổi trẻ cơ quan Trung ương Hội. Những hoạt động của Đoàn thanh niên cơ quan phải gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam; chức năng nhiệm vụ của mỗi ban, đơn vị.
 
Chia tay các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên khoá VI


Nhiệm kỳ 2017 - 2022, với sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy cơ quan và Ban Thường vụ Đoàn Khối, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã triển khai các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên có điểm nhấn và chiều sâu có hiệu quả cao.


Công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục đoàn viên được quan tâm, chỉ đạo, góp phần động viên đoàn viên hăng say lao động, sáng tạo, phục vụ xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Việc phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân cùng tham gia vào các hoạt động của Đoàn được tăng cường, huy động được nhiều nguồn lực, góp phần mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng hoạt động, tầm vóc và uy tín của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan. Công tác tổ chức xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc.Công tác phát triển Đảng đã được thực hiện tốt, vượt chỉ tiêu đề ra. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm nâng cao thể chất và đời sống tinh thần cho đoàn viên, thanh niên được thực hiện đa dạng, phong phú. Có 8/8 chỉ tiêu được đặt ra tại nghị quyết Đại hội lần thứ VI đều đạt và vượt chỉ tiêu.

Đồng chí Bùi Hoàng Tùng - Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Đại hội


Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tích cực tham gia các chương trình do Đoàn Khối phát động như Lễ phát động tháng Thanh niên và tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, chương trình hiến máu tình nguyện thường niên, chương trình “Gửi giọt máu đào - Tiếp sức đồng bào thắng dịch”, các hoạt động thăm, tặng quà gia đình chính sách, tặng học bổng cho học sinh nghèo có thành tích xuất sắc…; tổ chức cho Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan tham dự Hội nghị thông tin chuyên đề dành cho cán bộ đoàn chủ chốt và đội ngũ báo cáo viên của Đoàn Khối do Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức.


Đại hội đã bầu 09 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cơ quan nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội cũng bầu 02 đại biểu dự Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV. Sau khi nghe dự thảo Nghị quyết Đại hội, 100% đại biểu nhất trí thông qua.

Các đại biểu thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội
Đình Côn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Nông dân với chương trình môi trường nông thôn